Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ledig fastlegehjemmel ved Holbergsgate legesenter.
Listestørrelse: 900 pasienter, med mulighet til å redusere listen ytterligere.
 
Holbergsgate legesenter er et veldrevent fastlegekontor der det jobber 6 leger i selvstendig næringsdrift. Senteret har tilknyttet 5 helsesekretærer i 480 % stillinger. Driften av legesenteret ble høsten 2022 overtatt av Smartlegen. I tillegg til daglig drift er smartlegen også en pådriver for kvalitetsforbedring og interkontroll. Legene ved legesenteret gir tilbakemelding om at de er svært fornøyde med denne løsningen. Arbeidsmiljøet ved legekontoret beskrives som svært godt. Legesenteret ligger i sentrum og holder til i moderne lokaler. Kontoret er godt utstyrt med bl.a. EKG, spirometri, 24-t-BT og laboratorium. Det benyttes infodoc journalsystem, og det er mulighet for hjemmekontor.

Arbeidsoppgaver

 • Fastlege
 • Kommunal legevakt, ca. 2 vakter/mnd
 • Kommunale oppgaver i tråd med gjeldene avtaler

Kvalifikasjoner

 • Søker må ha norsk autorisasjon.
 • Fullført LIS1/turnus
 • Dersom søker ikke er spesialist er det ønskelig at vedkommende begynner med spesialisering i allmennmedisin (ALIS
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig
 • Samarbeidsevne, personlig egnethet og gode ferdigheter innen kommunikasjon vil bli vektlagt

 

Vi tilbyr

 • Dyktige kollegaer og et godt arbeidsmiljø
 • Spennende, utfordrende og lærerikt arbeid
 • Gode veiledere
 • Tilrettelagt ALIS-løp, individuell plan, og mulighet for å fullføre hele spesialiteten i kommunen
 • ALIS avtaler og tilskuddsmidler fra HDIR som bla gir god økonomisk kompensasjon ved fravær relatert til utdanning (kurs og veiledning)
 • Etableringstilskudd, 300 000 ved kjøp av praksis
 • Tilbakekjøpsgaranti ved kjøp av hjemmel
 • 0-avtale/8.2 avtale for leger inntil 2 år ved nyansettelse, som betyr at kommunen betaler driftsutgifter utover basistilskuddet.
 • Økt basistilskudd med 30 % per listepasient inntil 1000 listepasienter
 • Etablering av kommunale stillinger ved Skien legevakt for å minske vaktbelastningen for fastlegene
 • Gode økonomiske kompensasjonsordninger for vakter som tas utover pålagte vakter i vaktturnus ved legevakt
 • Kommunen planlegger å etablere flere nye fastlegehjemler som vil gjøre det lettere å redusere antall listepasienter

 

Betingelser for overdragelse må avtales med nåværende hjemmelshaver i tråd med gjeldene avtaleverk. Tiltredelse etter avtale.
 
Søknaden sendes elektronisk. Se Skien kommunes hjemmeside, ledige stillinger, for søknadsprosedyre.
 
Politiattest ikke eldre enn 3 måneder må fremlegges før tiltredelse.
 
Vitnemål og attester skal IKKE legges ved denne søknaden, men medbringes ved eventuelt intervju.
HPR nr.: Helsepersonell må oppgi HPR nr. i CV'en under fanen "Autorisasjoner".

   

   

 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Skien kommune
Kontaktperson
Navn: Trude Belseth Sanden
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 95034829
E-post: trude.belseth.sanden@skien.kommune.no
Arbeidssted
Legetjenesten, Skien kommune
Holbergs gate 6
3722 Skien