Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

 

 

Vi søker etter to sommervikarer for LIS2 i perioden 12.06.23 til 20.08.22 (tiltredelse etter avtale)

Nevrologisk seksjon er en del Avdeling for Nevrologi og Habilitering i Medisinsk klinikk, og har en sengepost med 17 senger, hvorav 10 er organisert som egen slagenhet. Seksjonen har høy aktivitet og dekker det nevrologiske fagfeltet for Vestfold. Seksjonen har 11-delt bakvakt for overleger, og 9-delt tilstedevakt for LIS. Årlig legges det inn over 2800 pasienter, hovedsakelig som akutte innleggelser. Dagenheten behandler over 1300 pasienter og poliklinikken har rundt 10.000 konsultasjoner årlig. Det føres også aktiv tilsynsvirksomhet ved øvrige avdelinger på sykehuset, og sykehuset har også høy aktivitet i nytt moderne akuttsenter. Nevrologisk seksjon har også tilknyttet nevrofysiologisk lab med EEG og nevrografi, og moderne utstyr for kontroll av DBS og ultralyd doppler halskar.

Nevrologisk seksjon er godkjent som utdanningsinstitusjon for spesialistutdanningen i nevrologi.

 

Arbeidsoppgaver

 • Vaktarbeid
 • Postarbeid
 • Drift av dagenhet

Kvalifikasjoner

 • Avlagt medisinsk embetseksamen innen sommeren 2023
 • God forståelse for norsk helsevesen
 • Gjerne relevant erfaring fra lønnet arbeid som lege med autorisasjon eller student med lisens
 • Gjerne erfaring med DIPS og metavision
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig for å sikre forsvarlig yrkesutøvelse
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge

Personlige egenskaper

 • Pasientorientert, hyggelig og gode samarbeidsevner
 • Trives med, og mestrer godt selvstendig arbeid og høyt tempo
 • Evne og interesse for samarbeid med egen og andre yrkesgrupper
 • Personlig egnethet tillegges vekt 

Vi tilbyr

 • Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektiv pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktperson
Navn: Nicolai Johan Brun
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 93243780
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Nevrologisk avdeling - LIS, Sykehuset i Vestfold HF
Halfdan Wilhelmsens alle 17
3116 Tønsberg