Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Arendal kommune er en kommune i vekst, og har p.t. 45000 innbyggere. De samfunnsmedisinske oppgavene deles mellom fem kommuneoverleger i ulike stillingsstørrelser. Vi søker nå en kommuneoverlege som blant annet skal ha ansvar for smittevern, miljørettet helsevern, beredskapsarbeid samt å bistå i oppfølging av fastlegetjenesten.

Arbeidssted er i Arendal kultur- og rådhus i et tverrfaglig arbeidsmiljø.

Stillingen er organisert i kommunedirektørens stab, direkte underkommunalsjef for personrettede tjenester. Personrettede tjenester bleopprettet 1. januar 2021 med formål om å samle alle personrettede tjenester under en kommunalsjef.. 

Arbeidsoppgaver
 • Smittevern, miljørettet helsevern og beredskapsarbeid
 • Bistå i oppfølging av fastlegetjenesten
 • Deltakelse i ulike fora og samarbeidsmøter både internt i Arendal kommune, med Østre Agder og SSHF. 
 • Støtte og avlastning for kommunalsjefen, kommuneoverleger og andre etter behov
 • Bistå i tjenesteområdets øvrige oppgaver etter behov
Kvalifikasjoner
 • Medisinsk embetseksamen
 • Spesialitet, eller i spesialisering i samfunnsmedisin, evt. annen relevant spesialisering.
 • Kunnskap og interesse for arbeid innen smittevern, miljørettet helsevern og beredskapsarbeid
 • Relevant arbeidserfaring innen lignende stilling er en fordel
 • God på kommunikasjon
 • Språkkrav norsk på B2 nivå
 • Gode IKT-ferdigheter
Personlige egenskaper
 • Du har et ønske om å bidra inn i kommuneoverlegeteamet
 • Stort faglig engasjement
 • Du liker travle dager med mange varierte oppgaver
 • Du har gode ferdigheter innen kommunikasjon og oppleves som vennlig, tillitsskapende og lyttende
 • Du holder fokus på målene og har evne til å motivere og inspirere omgivelsene rundt deg
 • Du er strukturert, ryddig og beslutningsdyktig
Vi tilbyr
 • Spennende stilling i et godt etablert kommuneoverlegeteam
 • Godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale.
 • Pensjon og forsikring etter kommunale vilkår. 
 • Stillingen er definert som en særlig uavhengig stilling
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Arendal kommune
Kontaktperson
Navn: Jan Ståle Nilsen
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 922 57 970
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Sam Eydes Plass 2
4836 ARENDAL