Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vi søker nå en sykehjemslege/ALIS som skal jobbe 50 % på Stabekk helsehus og hospice og 50 % på Lindelia sykehjem. På Stabekk helsehus og hospice jobber det 3 andre leger i 100 % stillinger. 1 av disse er spesialist i allmennmedisin, 1 er spesialist i indremedisin, og siste er ALIS med kort tid igjen av spesialiseringen. Det er totalt 45 korttidsplasser, 11 lindrende plasser og 24 avlastning/rull/trygghetsplasser. Dersom du har mye erfaring fra palliasjon/onkologi, kan det bli aktuelt med ansvar på lindrende avdeling, hvis ikke vil dette ansvaret tilfalle en av de andre legene. Lindelia er et stort og flott nytt sykehjem med totalt 132 langtidsplasser. Her vil du bl.a jobbe sammen med erfaren allmennlegespesialist. 

Ved å være tilknyttet både korttid- og langtidsavdelinger vil du få en variert arbeidshverdag. Her kommer du til å trives!

Arbeidsoppgaver
 • Kartlegge, diagnostikk, klinisk oppfølging og behandling av pasienter
 • Delta i tverrfaglige møter, pårørendesamtaler og møter med andre samarbeidspartnere
 • Journalføring i henhold til lovverk
 • Bidra til kvalitetssikring og utvikling av tjenesten
 • Bidra til godt samarbeidsklima mellom leger og faglig utvikling på tvers av avdelingene
 • Deltagelse i smågrupper og internundervisning
 • Veilede andre leger under spesialisering/LIS og medisinstudenter
Kvalifikasjoner
 • Lege med norsk autorisasjon, HPR nr. registreres i CV
 • Ønskelig med erfaring innen palliasjon, sykehjem eller geriatri
 • Gode datakunnskaper med ferdigheter i elektronisk dokumentasjon (kjennskap til Profil verdsettes)
 • Søkere fra land utenfor Skandinavia må ha bestått norskprøve C1 eller tilsvarende-dokumentasjon på språkkompetanse, må da evt. legges ved søknaden
 • God formuleringsevne, både muntlig og skriftlig
Dersom du ikke innehar spesialitet i allmennmedisin (eller annen relevant spesialitet), vil du måtte inngå avtale med kommunen om å gjennomføre spesialistutdannelse i allmennmedisin, dvs. du skal ha gjennomført LIS1/turnustjeneste.

Vi prioriterer søkere med spesialitet i allmennmedisin eller ALIS som har fullført 2 år i allmennpraksis

Personlige egenskaper
 • Evne til å arbeide både selvstendig og i team
 • Evne til å arbeide ansvarlig, nøyaktig og effektivt
 • Evne og ønske om å arbeide kunnskapsbasert
 • Interesse for geriatri og sykehjemsmedisin
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr
 • Smågruppe som kan gi tellende timer til allmennmedisin videre- og etterutdanning eller til kompetanseområdet i alders- og sykehjemsmedisin
 • Variert arbeid, hvor du får erfaring både fra korttids- og langtidsavdelinger
 • Overlegepermisjon 4 mnd hvert 5. år dersom du er spesialist
 • ALIS-avtale med dekning av utgifter til kurs ifm spesialisering og veileder som er spesialist i allmennmedisin og jobber i sykehjem
 • Offentlig tjenestepensjon
 • Mulighet for kompetanseutviklingsstipend
Gyldig politiattest iht helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 må fremlegges før tiltredelse.

Sammen skaper vi et godt og klimaklokt samfunn for våre nærmere
130 000 innbyggere, både i dag og i årene som kommer. Vi skaper rammer som bidrar til at de aller minste kan leke og lære og at de som trenger en hjelpende hånd får en hverdag preget av mestring, mening og verdighet. Vi gjør et bredt spekter av arbeidsoppgaver, og felles for oss alle er ønsket om å skape et samfunn som er godt å leve i. Bli med og sett spor.
 
Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).

Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Bærum kommune
Stabekk helsehus og hospice / Lindelia sykehjem
Kontaktpersoner
Navn: Inger-Johanne Seglen
Tittel: Fagoverlege for sykehjem
Telefon: 456 07 347
Navn: Lars Sandene Tolpinrud
Tittel: Tjenesteleder Lindelia sykehjem
Telefon: 997 97 787
Navn: Wendy Mørk
Tittel: Tjenesteleder Stabekk helsehus
Telefon: 911 81 920
Arbeidssted
Stabekk, Gjettum
Nordraaks vei 75
1369 STABEKK