Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kirurgisk avdeling Hamar har foruten seksjon bryst-endokrinkirurgi også seksjon for karkirurgi, gastrokirurgi og urologi. Seksjonen er primæropptaksområde for om lag 370 000 innbyggere.
Sykehuset har to brystdiagnostiske sentre (Lillehammer og Hamar) som er tilknyttet nasjonal mammografiscreening, der den operative virksomhet foregår ved Sykehuset Innlandet Hamar. Årlig har vi ca. 300 brystkreftoperasjoner og ca 100 tyreoidea/paratyreoidea-operasjoner.

Vi utfører primære og sekundære bryst-rekonstruksjoner sammen med våre plastikkirurger.
Den som tilsettes vil få hoved-arbeidssted Hamar, men må påregne noe tjeneste ved Sykehuset Innlandet Lillehammer.
Stillingen er ikke tilpliktet vakt.

Arbeidsoppgaver

Overlegestilling ved seksjon bryst-endokrinkirurgi

Kvalifikasjoner

  • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
  • Norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning  i bryst-endokrinkirurgi
  • Dersom vi ikke får godkjent spesialist kan det være aktuelt å ansette en erfaren LIS /LIS3 i brystendokrin som konstituert.

Personlige egenskaper

Kan jobbe i team og være med på å drive et godt sosialt miljø.

Evne til å jobbe selvstendig.

Vi tilbyr

  • 100% vikariat, ledig etter avtale, for 1 år
  • Behjelpelig med bolig, oppgis i søknaden dersom ønskelig
  • Et trivelig arbeidsmiljø i stadig utvikling
  • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil
i tilfelle bli varslet om dette.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Trygve Thorsen
Tittel: Avdelingsoverlege for drift og fag
Telefon: 93433693
E-post: tthorsen@sykehuset-innlandet.no
Navn: Pernilla Olsson
Tittel: Seksjonsoverlege bryst endokrin
Telefon: +4790235885
E-post: pernilla.olsson@sykehuset-innlandet.no
Arbeidssted
Kirurgisk avdeling, Hamar, Sykehuset Innlandet HF
Skolegata 32
2318 Hamar