Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Arbeidsoppgaver
 • Det vil være både somatiske og psykiatriske utfordringer hos pasientene. I dag er det en 60% stilling fast tilknyttet  Løkka bo- og avklaring, med dagtjeneste 3 dager i uka. Mulighet for full stilling ved helsehuset.
 • Du har ansvar for medisinsk oppfølging av de fastboende og ved korttidsavdelingen
 • Pårørendesamtaler, pasientsamtaler og veiledning til personalet er viktige oppgaver
 • Vurdering av søknader og inn- og utskrivning av pasienter, samt utstrakt tverrfaglig samarbeid innen kommunalt tjenestetilbud, samarbeid med DPS og andre relevante institusjoner, og veiledning av psykiater fra DPS er oppgaver du får ansvar for.
Kvalifikasjoner
 • Du er godkjent lege med norsk autorisasjon og minimum gjennomført Lis1, samt dokumentert erfaring fra de nevnte oppgaver.
 • Vi ser etter deg som har en bred og genuin interesse for psykiatri. Spesielt kjennskap til psykofarmaka vil være en fordel, sammen med somatisk erfaring.
 • I arbeidet ditt setter du alltid pasienten i fokus. Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Det er en fordel med kjennskap til journalsystemene Infodoc og Profil.
Personlige egenskaper
 • Vi søker etter en faglig interessert lege som kan arbeide selvstendig, men også samarbeide tverrfaglig, og som ønsker å bidra til videre utvikling til det beste for pasientgruppene.
 • Du er fleksibel til å tjenestegjøre ved andre avdelinger basert på kommunens behov.
 • Du har gode samarbeidsevner
 • Vi vektlegger personlig egnethet.
Vi tilbyr
 • Varierte oppgaver og stor grad av selvstendighet og påvirkningsmulighet på arbeidet, samt være en del av et faglig kollegium ledet av en fagoverlege for virksomhetene.
 • Velferdsordninger for ansatte
 • Fullverdig utdanningsløp i allmennmedisin, ALIS.  Meget gunstige betingelser som selvstendig næringsdrivende i allmennpraksis (Larviksmodellen som er svært lik Tromsømodellen).
 • Tilrettelegging for deltakelse på, og dekning av, relevante kurs
 • God konkurransedyktig lønn.
 • Dagtjeneste på ukedagene 08:00 - 15:30
 • En svært meningsfull jobb med utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver som gir varierte og spennende arbeidsdager
 • Et godt medisinsk fagmiljø, med fagoverlege på huset, Internundervisning sammen med øvrige kommunalt ansatte leger
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
Annet

Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag gjennom verdiene våre nysgjerrig, ærlig, raus og engasjert (NÆRE). Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noen. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige.
En jobb med mening, med mulighet til å utgjøre en forskjell – det får du hos oss!
Som arbeidstaker i kommunen blir du ansatt på de vilkår, rettigheter og plikter som følger av avtaler, reglementer og lover. Larvik kommune ser mangfold som en styrke, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke på ledige stillinger hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at du som søker kan bli ført opp på offentlig søkerliste, selv om du har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.
Før du tiltrer må du fremvise politiattest uten merknader som har betydning for arbeidsforholdet.
Du må sende søknaden din elektronisk innen fristen via Webcruiter, og legge ved attester og vitnemål.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Larvik kommune
Psykisk helse og avhengighet
Kontaktpersoner
Navn: Abdul Karim Hilli
Tittel: Fagoverlege
Telefon: 46625546
E-post: abdul.karim.hilli@larvik.kommune.no
Navn: Einar Magne Walaker
Tittel: Kommuneoverlege, kliniske tjenester
Telefon: 92287720
E-post: einar.magne.walaker@larvik.kommune.no
Navn: Jan Borgen
Tittel: Rådgiver
Telefon: 45533018
E-post: jan.borgen@larvik.kommune.no
Arbeidssted
Larvik
Byskogveien 5
3257 LARVIK