Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

BUP Grenland Sør er en generell poliklinikk som gir tilbud til barn og unge med psykiske lidelser i alderen 6 – 18 år samt et autismeteam som jobber med utredning og oppfølging av barn og unge (0-18 år) med autismespekterforstyrrelse. Vi er en seksjon innen Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), som består av poliklinikkene BUP Vestmar, BUP Notodden, BUP Grenland Nord og BUP Grenland Sør. Det er i tillegg en spesialpoliklinikk, BUP Familiebehandling. Vi har nært samarbeid med Ungdomspsykiatrisk senter (UPS).

I mars 2023 flytter vi inn i et felles BUP bygg i Skien som samler alle BUP tjenestene i Skien og Porsgrunn. Dette vil gi et større fagmiljø og tettere samarbeid mellom fagpersoner med lik fagbakgrunn. BUP Grenland vil holde til kun kort gange (300 meter) fra togstasjonen i Skien.

BUP Grenland Sør er en tverrfaglig sammensatt poliklinikk med psykologer, leger, sosionomer, pedagoger og andre fagstillinger med psykisk helsekompetanse og har til sammen 23 fagstillinger og 4 sekretærer. Vi er et godt fagmiljø med vekt på kompetanseutvikling og spesialisering for alle yrkesgrupper. Vi søker nå etter en overlege som vil være med på å utvikle seksjonen videre. 

Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon eller spørsmål. Oppstart etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Diagnostisering/ behandling av barn og ungdom med psykiske lidelser
 • Samarbeid med andre faggrupper i BUP
 • Veiledning: Foreldreveiledning, veiledning/ konsultasjon til 1. og 2. linjetjenesten, internundervisning, undervisning og veiledning av LIS-leger

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vektlegges høyt
 • Gode evner til å snakke med barn og unge og deres familie
 • Må kunne beherske norsk godt både skriftlig og muntlig

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale med gode vilkår
 • Dagarbeid
 • Et godt sosialt og faglig arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Det er tilnærmet full barnehagedekning i alle kommunene, og det er lave boligpriser her
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår, se KLP         
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Telemark HF
Kontaktperson
Navn: Ove Kleppa
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 35002976
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
BUP Grenland Sør, Sykehuset Telemark HF
Gjerpensgate 14
3716 Skien