Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) søker etter avdelingsoverlege.

Avdeling for barn- og unges psykiske helse (ABUP) er en del av Barne- og ungdomsklinikken som gir et helhetlig spesialisthelsetjenestetilbud til barn og unge i Telemark. Klinikken består i tillegg av Avdeling for Barne- og ungdomsmedisin og Avdeling for Habilitering.

ABUP består av fire poliklinikker på Notodden, i Kragerø og to i Skien samt en seksjon som dekker hele Telemark; BUP Familiebehandling. I tillegg har vi et autismeteam som også dekker Telemark. Vi har et nært samarbeid med Ungdomspsykiatrisk døgninstitusjon (UPS). Fra mars 2023 vil seksjonene i Skien og Porsgrunn samlokaliseres under samme tak i Gjerpensgate 14.

ABUP er en tverrfaglig sammensatt avdeling med psykologer, leger, pedagoger, sosionomer og andre fagstillinger med kompetanse innen psykisk helse . Vi har et godt fagmiljø med vekt på kompetanseutvikling og spesialisering for alle yrkesgrupper.

Stillingen vil være knyttet til både avdelingsledelsen og til klinisk arbeid, hovedvekten vil være på klinisk arbeid. Arbeidsoppgavene vil blant annet være knyttet til fagutvikling og vurderinger i medisinskfaglige spørsmål. Resterende arbeidsoppgaver vil være knyttet til klinisk arbeid med pasienter. De kliniske arbeidsoppgavene vil kunne knyttes til en eller flere seksjoner i avdelingen. Den som ansettes må fremlegge ny politiattest før tiltredelse.

ABUP administrasjon holder til i Skien. Skien har gode muligheter for friluftsliv og kulturaktiviteter. Vi har kort vei til sjø og fjell. Det er ca. 2 timer med buss til Oslo.

Oppstart etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Medisinskfaglig ansvarlig for seksjonene i avdelingen
 • Bindeledd for legene i avdelingen
 • Medvirke i rekruttering av leger 
 • Deltagelse i ABUP lederteam ved behov
 • Bistand i medisinsk faglige spørsmål, for eksempel knyttet til klage- og erstatningssaker
 • Bidra til fagutvikling og forbedringsarbeid
 • Ansvar for retningslinjer for legefaglige pasientoppgaver
 • Diagnostisering/ behandling av barn og ungdom med psykisk lidelser
 • Veiledning: foreldreveiledning, veiledning/konsultasjon til 1. og 2. linjetjenesten, undervisning og veiledning av LIS-leger

Kvalifikasjoner

 • Overlege - spesialist i barne- og ungdomspsykiatri
 • Interesse for, og gjerne erfaring fra, arbeid med fagutvikling og systemarbeid
 • Ønskelig med gjennomført veilederkurs
 • Ønske om gode samarbeidsevner
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, må kunne beherske norsk godt både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Vi søker etter en person med gode samarbeidsevner og som ser nødvendigheten av tverrfaglig samarbeid
 • En samlende og engasjert person
 • Gode evner til å snakke med barn og unge og deres familie
 • Personlig egnethet vil tillegges stor betydning

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale med gode lønnsvilkår
 • Dagarbeidstid
 • Vi har et godt sosialt og faglig arbeidsmiljø
 • Det er tilnærmet full barnehagedekning i alle kommunene, og det er lave boligpriser her
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår, se KLP
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Telemark HF
Kontaktpersoner
Navn: Anne Kjendalen
Tittel: Klinikksjef
Telefon: 35004836
Navn: Ove Kleppa
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 35002976
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avd. for barn og unges psykiske helse, Sykehuset Telemark HF
Gjerpensgate 14
3716 Skien