Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
En av våre trofaste og dyktige fastleger gjennom mange år ved Bagn legesenter går av med pensjon 31.12.2023. Fra 01.01.2024 har vi derfor ledig 100 % stilling som fastlege ved legesenteret. Stillingen er i tillegg til kurativ fastlegevirksomhet tillagt kommunelegeoppgaver og deltagelse ved interkommunal legevakt. Den forholdsmessige fordelingen mellom oppgavene vil bli drøftet med den som tilbys stillingen.

Bagn legesenter ligger i kommunehuset Tingvoll i kommunesenteret Bagn. Legesenteret har i dag tre fastleger; en avtalelege og en kommunalt ansatt lege i tillegg til stillingen som nå blir ledig. I tillegg har senteret 3,6 årsverk for helsesekretær. Senteret er velutstyrt i lyse og trivelige lokaler.

Hjemmelen skal dekke fastlegetilbudet for 800 - 1000 listepasienter. Det forutsettes at de tre legene i senteret dekker opp for hverandres ferier og fravær, både når det gjelder kurativ virksomhet, kommunale oppgaver og legevakt. De øvrige to legene i senteret er en spesialist i allmennmedisin med lang erfaring, og en er i spesialisering i allmennmedisin. Legesenteret er registrert utdanningsvirksomhet for utdanning av leger i spesialisering.

Arbeidsoppgaver
 • Kurativt fastlegearbeid
 • Kommunelegeoppgaver tilsvarende ca 30 % stilling.
 • Valdreskommunene har interkommunal legevakt som er lokalisert ved Valdres lokalmedisinske senter på Fagernes. I tillegg til egne vakter er det mulighet for å ta på seg ekstra vakter ved øvrige legers fravær.
Kvalifikasjoner
 • Norsk autoraisasjon som lege
 • Spesialist, eller er under/ i oppstart av spesialisering i allmennmedisin (jf. forskrift om kompetansekrav for lege)
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Må være trygg i bruk av digitale verktøy
Personlige egenskaper
Vi ønsker at den som blir ansatt:
 • har interesse for og kompetanse innen allmennmedisin
 • har god arbeidskapasitet
 • har evne til å jobbe selvstendig, men som samtidig er god på lagarbeid
 • er sterk på strategi og gjennomføring av oppgaver
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • personlig egenthet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Givende og meningsfylte arbeidsoppgaver i et miljø med gode og erfarne arbeidskollegaer
 • Et inkluderende arbeidsliv
 • Blant arbeidslivets beste forsikrings- og pensjonsvilkår
 • Lønn etter nærmere avtale. En kombinasjon av fastlønn og refusjonsandel kan diskuteres
 • Øvrige betingelser er hjemlet i særavtale - jf. ASA 4310
 • Rettigheter og plikter i hht det til enhver tid gjeldende lov- og avtaleverk
Den som blir ansatt må legge frem godkjent politiattest før tiltredelse
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sør-Aurdal kommune
Kontaktperson
Navn: Anne Kirsti Sørumshaugen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 99416418
E-post: Anne.Kirsti.Sorumshaugen@sor-aurdal.kommune.no
Arbeidssted
Tingvollbakkin 15
2930 BAGN