Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Sykehuset i vestfold, for tiden Overvektseksjonen for barn og ungdom har ledig fast stilling som overlege/lege (50-100 %) fra 1.april 2023 (evt. tidligere). Stillingen vil være tilknyttet tverrfaglig poliklinikk for barn og unge og innebærer tett samarbeid i et team bestående av leger, sykepleier, fysioterapeut, klinisk ernæringsfysiologer, psykolog og helsesekretærer.

Det polikliniske arbeidet består hovedsakelig i vurdering og behandling av barn og ungdom og deres familier. Det er ønskelig at søker er spesialist i barnesykdommer eller er i et utdanningsløp i denne spesialiteten, men andre leger med interesse for overvektsrelaterte sykdommer hos barn og unge er også velkomne til å søke. Det er et tett samarbeid med Barne- og ungdomsavdelingen ved Sykehuset og det vil bli tilrettelagt for at man skal kunne fullføre spesialiteten. Dersom det er flere kvalifiserte søkere vil det være mulig med delte stillinger mellom Overvektsseksjonen for barn- og ungdom og Barne- og ungdomsavdelingen. Arbeidet på Barne- og ungdomsavdelingen vil bestå av visittarbeid og poliklinisk arbeid. Vaktdeltagelse kan vurderes ut ifra avdelingens behov og kandidatens kvalifikasjoner. 

Arbeidsoppgaver

 • Visittarbeid og poliklinisk arbeid
 • Vaktdeltakelse kan bli vurdert

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i Barnesykdommer, eller påbegynt spesialisering eller interesse innenfor fagfeltet
 • Kompetanse og  erfaring innenfor fagfeltet vil være en fordel 
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) og engelsk, både muntlig og skriftlig kommunikasjon og formidling av forskningsresultater
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge

Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede) ved tiltredelse.  

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement

Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Morten Falke
Tittel: seksjonsoverlege
Telefon: 33 34 20 00
E-post: morten.falke@siv.no
Navn: Dag Hofsø
Tittel: seksjonsoverlege
Telefon: 905 91666
E-post: dag.hofso@siv.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Overvektsseksjon, barn og ungdom - fagressurs, Sykehuset i Vestfold HF
Halfdan Wilhelmsens alle 17
3103 Tønsberg