Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Kirurgisk avdeling har ledig fast stilling for Lege i spesialisering i gastroenterologisk kirurgi. 

Hvorfor jobbe i Vestre Viken?

Som medarbeider blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det!

Ved kirurgisk avdeling i Drammen er det absatt 29 overleger og 16 leger i spesialisering, LIS 2 og 3.

Seksjonen har 8 fast ansatte overleger og 8 tilknyttede LIS. Seksjonen har meget høy aktivitet pr. ansatt.

Ved intern ansettelse kan det bli ledig 6mnd. vikariatet. Vennlig oppgi i søknaden om vikariat også er aktuelt.

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner

Du må ha: 

  • Medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon.
  • Gjennomført LIS-1 eller turnustjeneste etter gammel ordning.
  • Et eventuelt vikariat ønskes dekket av LIS med god vaktkompetanse innen kirurgiske fag.
  • Forskningsinteresse- og erfaring vektlegges.

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen. Vaktkompetanse vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr

Vi kan tilby muligheter for utvikling samt et meget godt arbeidsmiljø. 

Ansettelsen er knyttet til Kirurgisk avdeling, Drammen sykehus. .

Som ledd i spesialistutdanningen må det påregnes rotasjon eller hospitering til ander avdelinger eller lokasjoner i Vestre Viken. For oppnåelse av læringsmål som ikke kan oppnår ved tjeneste i Vestre Viken, er det aktuelt med tjeneste eller hospitering ved andre utdanningsvirksomheter/ ehlseforetak som vi har samarbeidsavtale med.

Tentativ plan for gjennomføring av utdanningsløpet med spesifisert sted og tid for tjeneste inngås ved ansettelse og vil være en del av arbeidsavtalen. 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Anders Bjørneboe
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 91514635
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Kirurgisk avdeling, Drammen sykehus
Dronninggata 28
3004 Drammen
Mer om arbeidsgiver

Vestre Viken er en arbeidsplass med svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi ønsk...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image