Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Er du interessert i spesialisering innen kirurgi ? Da håper vi du søker LIS2 stilling hos oss på Kirurgisk klinikk

Kirurgisk klinikk har ledig fast stilling for LIS2 i rotasjonsstilling i generell kirurgi. Stillingen er ledig omgående. Vi har også flere ledige vikariater.

Stillingen er tilknyttet en fast vaktordning i klinikkens vaktsystem, der søkeres kvalifikasjon og kompetanse avgjør hvilket av vaktsjiktene som vil være aktuelle.

Om du er interessert i å lære kirurgi og engasjert i de kirurgiske pasientene, så er dette en spennende stilling for deg. 

Kirurgisk klinikk omfatter seks seksjoner som utfører utredning og behandling av sykdommer som krever kirurgi. Klinikken tilbyr undersøkelse, behandling og pleie innen: Urologi, karkirurgi, bryst- og endokrinkirurgi, gastroenterologisk kirurgi, barnekirurgi og plastikkirurgi. Klinikken har ansvaret for traumesenter-funksjonen og den hardt skadde pasienten.

Klinikken har ca 800 ansatte og et total budsjett på 950 millioner. Kirurgisk klinikk har arbeidssteder både i Trondheim og Orkdal.

Du må legge ved relevant dokumentasjon på utdanning og praksis i søknaden.

Oppgi også  minst 2 referansepersoner.

Arbeidsoppgaver

 • Undersøkelse, vurdering, behandling og oppfølging av sykdommer og skader hvor operative inngrep og  -prosedyrer er eller kan bli aktuelt. Generell kirurgi er en basisutdanning for generelle kirurgiske ferdigheter med hovedfokus på vurdering og behandling av akuttkirurgiske tilstander
 • Praktiske ferdigheter oppnås ved trening på simulator og modell, ved å følge mer erfarne kirurger i deres arbeid, deretter å gjøre inngrep og prosedyrer, først under supervisjon og etter hvert selvstendig
 • Det er sentralt å utvikle god preoperativ vurderingsevne og forståelse
 • Internundervisning vil bli gitt
 • Visittgang på sengepost
 • Vaktarbeid i etablert vaktordning

Kvalifikasjoner

 • Du må inneha gode ferdigheter i norsk, både skriftlig og muntlig. Dersom du ikke kommer fra et skandinavisk land må kompetanse på nivå C1 Bergenstesten dokumenteres
 • Du må ha norsk autorisasjon som lege
 • Du må ha fullført og ha godkjent LIS1 tjeneste

Personlige egenskaper

 • Du er god til å samarbeide i team med ulike kollegaer og yrkesgrupper
 • Du kommuniserer godt med pasienter, pårørende og alle samarbeidende instanser
 • Du må være løsningsorientert og fleksibel
 • Du må like å jobbe i en hektisk arbeidshverdag
 • Du er høflig, vennlig og vil bidra til kollegial trivsel i arbeidsmiljøet
 • Du er lærevillig og nysgjerrig på det kirurgiske fagområdet

Vi tilbyr

 • Et spennende fagområde med svært dyktige og motiverte kollegaer
 • Et godt organisert spesialiseringsløp med veiledning og supervisjon
 • Du får bidra til god pasientbehandling i en moderne klinikk opptatt av evidensbasert forskning 
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Gode forsikringsordninger i KLP herunder gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
St. Olavs hospital HF
Kontaktperson
Navn: Torbjørn Dahl
Tittel: Kliniksjef
Telefon: 72828024
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Kirurgisk klinikk, St. Olavs hospital
Harald Hardrådes gt 14
7030 Trondheim
Søk på stillingen