Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Kristiansand kommune har opprettet en stilling som rådgivende lege ved ALIS Sør regionskontor. Kontoret er ett av seks regionale kontorer som har som overordnet mål å koordinere og styrke spesialistutdanningen i allmennmedisin og samfunnsmedisin. Dette innebærer at ALIS-kontorene skal bistå og gi råd til kommunene i planlegging, etablering og oppfølging av utdanningen for allmennleger og samfunnsmedisinere, og ved inngåelse av ALIS-avtaler. Slik skal ALIS-kontorene bidra til økt rekruttering og tilrettelegging for spesialisering, og til trygghet for legen gjennom spesialiseringsløpet. 

ALIS Sør ble opprettet i 2020 og har ansvar for 60 kommuner sør og øst i Norge, og arbeider etter mandat fra Helsedirektoratet, men er organisatorisk plassert under Samfunnsmedisinsk enhet i Kristiansand kommune. ALIS-kontorenes mandat finner du her.

ALIS Sør er fra 2022-2024 nasjonalt koordinerende kontor for alle de seks ALIS-kontorene i landet. For mer informasjon om ALIS-kontorene, se alis.no.

Stillingen utlyses som fast 100 %, men det åpnes også for andre stillingsbrøker. Tiltredelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver
 • Bidra i fagutviklingen av spesialistløpet i allmennmedisin og/eller samfunnsmedisin.
 • Bistå kommunene i arbeidet med implementering av ny spesialistforskrift for å sikre helhetlig utdanningsløp i allmennmedisin og samfunnsmedisin.
 • Samarbeid og erfaringsutveksling med Helsedirektoratet, kommuner, Statsforvaltere, RegUt-sentre, Legeforeningen og andre samarbeidspartnere.
 • Samarbeide nasjonalt med andre regionale ALIS kontor, for å sikre nasjonal lik utdanning på tvers av regioner.
 • Kartlegging av og bistand til kommuner med rekrutteringsutfordringer.
 • Arrangere kurs og seminarer regionalt og nasjonalt.
Kvalifikasjoner
 • Spesialist eller lege i spesialisering innen allmennmedisin eller samfunnsmedisin.
 • God kjennskap til spesialistutdanningen i kommunehelsetjenesten.
Personlige egenskaper
 • Du må være organisert, ha evne til å jobbe selvstendig, samt ha evnen til å prioritere og fordele oppgaver i et team.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Gode muntlig og skriftlig fremstillingsevner.
 • Se utfordringen som ligger i mandatet og den kommunale hverdagen.
 • Ha evne til å tenke helhetlig og ivareta alle parter i spesialiseringsløpene.
 • Interesse og faglig engasjement for utviklingen av legetjenesten.
 • Personlig egnethet, spesielt evne til samarbeid vil bli tillagt stor vekt.
Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale.
 • Tett samarbeid med fagmiljøet innen ALIS-kontorene og Kristiansand.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Kristiansand kommune
Kontaktpersoner
Navn: Robert Anders Burman
Tittel: Fagansvarlig lege ALIS Sør
E-post: robert.anders.burman@kristiansand.kommune.no
Navn: Viktoria Hoel
Tittel: Avdelingsleder leger i spesialisering
Telefon: 93031134
E-post: viktoria.hoel@kristiansand.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Tollbodgata 22
4611 KRISTIANSAND S