Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vi er en gjeng med faglig engasjerte og høykompetente folk som søker en ny overlege til vår poliklinikk, da nåværende overlege skal flytte. Vi er 5 psykologspesialister, 5 kliniske/spesialutdannede sosionomer, spesialsykepleiere, psykologer, LIS, kontorfaglige, seksjonsleder og til og med en filosof. Mange har jobbet her siden tidenes morgen og vi har mye humor i hverdagen.

Vi søker en engasjert overlege, med faglig nysgjerrighet, gode faglige kunnskaper og gode samarbeidsevner til vår poliklinikk.

Vi er opptatt av faglig utvikling, og har flere pågående forbedringsprosjekter i avdelingen.
Avdeling rus -og avhengighet (ARA) driver tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Avdelingen består av 5 poliklinikker og 4 døgnseksjoner og har et variert behandlingstilbud; poliklinisk, akuttbehandling, avgiftning og døgnbehandling. ARA Groruddalen tilbyr utredning og poliklinisk behandling av rus- og avhengighet i forbindelse med alkohol, legemidler, illegale rusmidler, avhengigheter som spill, gaming og sosiale medier, samt legemiddelassistert rehabilitering/substitusjonsbehandling (LAR) til opiatavhengige. Vi tilbyr både individual- og gruppeterapi.

Vi samarbeider internt i team, og har fokus på samarbeid eksternt med førstelinjetjenesten og andre deler av spesialisthelsetjenesten.
Tjenestene planlegges og gjennomføres i tett samarbeid med pasienten, pasientens nære relasjoner og andre viktige medspillere. Vi har et gruppebehandlingstilbud som er drevet frem av engasjerte fagpersoner i seksjonen og som er under stadig utvikling. Vi har også et eget tilbud til pårørende.
Avdelingen har utarbeidet overordnede prinsipper som skal bidra til virkningsfulle tjenester og god tjenesteutvikling, i henhold til vår serviceerklæring.

LIS mot slutten av spesialistløpet oppfordres også til å søke.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning/ diagnostisering og kort- og langtidsbehandling av personer med et bredt spekter av avhengighetsproblematikk, hvorav mange med psykisk tilleggsbelastning
 • Samarbeid med andre deler av hjelpeapparatet innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling og psykisk helsevern, samt kommunene.
 • Veiledning av LIS
 • Bistå andre faggrupper med medisinfaglig kompetanse

Kvalifikasjoner

 • Godkjenning som lege med fordypning i rus- og avhengighet
 • Erfaring fra arbeid med pasientgruppen
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Kjennskap til arbeid i poliklinikk vil ansees som en fordel
 • Personlig egnethet blir vektlagt
 • LIS mot slutten av spesialistløpet oppfordres til å søke

Personlige egenskaper

 • Fleksibilitet og ansvarsbevissthet
 • Evne til å arbeide strukturert, systematisk og planmessig 
 • Initiativrik og like å jobbe både selvstendig og i team
 • Faglig engasjement for klinisk arbeid og utvikling av gode behandlingstilbud
 • Interesse for å arbeide med avhengighet

Vi tilbyr

 • Vi kan tilby et hektisk, men veldig godt arbeidsmiljø og dyktige kolleger med bred faglig kompetanse
 • Vi har flere spesialister ansatt ved seksjonen og det er et høyt faglig nivå
 • Faste legemøter, for alle legene i avdelingen
 • Spennende arbeidsoppgaver og mulighet til å bidra inn i gruppebehandlingstilbudet
 • Spesialister i faste stillinger opparbeider rett til 4 mnd. studiepermisjon hvert 5. år etter til enhver tid gjeldende overenskomst
 • Mulighet til å bidra aktivt i vår interne fag- og kvalitetsutvikling på avdelingsnivå
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Lønn etter overenskomst i Ahus
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Anne Nordtug Tommelstad
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 91363808
E-post: annoto@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Divisjon psykisk helsevern, ARA seksjon Grorud 
Rosenbergveien 15
0963 Oslo