Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vi søker seksjonsleder til en poliklinikk i spennende utvikling!

DPS Vestfold i Klinikk psykisk helse og avhengighet i Sandefjord og Larvik, og på Nøtterøy/Tønsberg. Opptaksområdet har tilsvarende ca. 230.000 innbyggere. Avdelingen har ca. 285 årsverk fordelt på ca. 350 ansatte, inklusiv 22 overleger og 12 leger i spesialisering, samt 35 psykologspesialister og 54 psykologer under spesialisering.

DPS Vestfold har to allmennpsykiatriske døgnposter, en psykosepost og syv poliklinikker, i tillegg til to seksjoner for kontortjeneste og seksjon for fellesfunksjoner og tjenesteutvikling.
 
Ved DPS Vestfold har vi som mål å mobilisere pasientens ressurser og styrke mestringsmulighetene. Som forutsetning for dette ønsker vi å skape en felles forståelse hos pasient og behandler omkring pasientens psykiske lidelse og mål for utredning og behandling, som kan danne basis for et gjensidig forpliktende samarbeid. Vi har fokus på at utrednings- og behandlingsforløpet skal være forutsigbart for pasienten, og at utredningen derfor skal være strukturert og behandlingen foregå på et kunnskapsbasert grunnlag i tråd med anerkjente normer.
 
DPS Vestfold prioriterer deltakelse i forskningsprosjekter, og deltar aktuelt i flere.

Psykosepoliklinikken er lokalisert i Larvik og på Nøtterøy. Vi har en dyktig og tverrfaglig medarbeiderstab med overleger, leger i spesialisering, psykologspesialister, psykologer under spesialisering, sykepleiere og vernepleiere med videreutdanning innen psykisk helse.
Vi baserer tjenestetilbudet så langt det lar seg gjøre på frivillighet med fokus på pasientens iboende ressurser og ønsket helsehjelp. Du kan lese mer om vårt behandlingstilbud her.
 
Vi har nå ledig vikariat som seksjonsleder på Nøtterøy ut 2023, men muligheter for fast stilling kan aktualiseres.
Oppstart 01.05.23 eller etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Det helhetlige ansvar for seksjonens pasientbehandling, arbeidsmiljø, resultatoppnåelse, og kvalitetsforbedring
 • Deltakelse i videreutviklingen av tjenesten i tett samarbeid med andre aktører i spesialisthelsetjenesten samt kommunale samarbeidspartnere
 • Seksjonsleder vil inngå i DPSets ledergruppe og ha avdelingssjef som sin nærmeste overordnede

Kvalifikasjoner

 • Vi søker fortrinnsvis etter en spesialist (overlege eller psykologspesialist), men søkere med minimum 3-årig helserettet høgskoleutdanning og relevant tilleggsutdanning kan komme i betraktning.
 • Det er krav om gyldig autorisasjon dersom formalkompetansen din gir grunnlag for autorisasjon. 
 • Erfaring fra og dokumenterte resultater innen ledelse er et sterkt ønske, men klinikere med ønske om å bli leder oppfordres også til å søke
 • God kjennskap til lovverk, veiledere og retningslinjer
 • God organisasjonsforståelse
 • Søkere må beherske muntlig og skriftlig skandinavisk språk 

Personlige egenskaper

 • Strukturert, systematisk, men også nytenkende
 • Løsningsorientert og tilpasningsdyktig
 • Teamorientert, men selvstendig
 • Evne til å forvalte en faglig grunntenkning over i effektfull faglig ledelse
 • Evne til oversikt over og formidling av virksomhetens formål, mål og forbedringspotensial
 • Gjennomføringsevne
 • Personlig egnethet vil bli tillagt avgjørende vekt

Vi tilbyr

 • En tydelig faglig- og verdiorientert grunntenkning
 • En utviklingsorientert arbeidsplass i samarbeid med kommunale helsetjenester
 • Klart og tydelig fokus på resultatskapning for våre tjenestemottakere og ansatte
 • Deltakelse i den både krevende og spennende videreutvikling av akuttkjeden og DPSet
 • Lederutvikling

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd.
Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Seksjonsleder
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktperson
Navn: Mette Camilla Moen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 41306568
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
DPS Vestfold, Sykehuset i Vestfold HF
Ørsnesalleen 14
3120 Nøtterøy