Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ved Klinikk for medisin er det ledig en fast 50-100 % overlegestilling i infeksjonsmedisin. 

Diakonhjemmet sykehus er lokalsykehus for ca 145 000 innbyggere i 3 vestlige bydeler. I tillegg har sykehuset ansvaret for alderspsykiatri og pasienter med hofte- og lårhalsbrudd i ytterligere fem bydeler - til sammen 330 000 innbyggere. Sykehuset avlaster også Akershus Universitetssykehus ved å ta imot medisinsk og kirurgiske akuttpasienter fra bydelene Alna, Grorud og Stovner.

Da vi ønsker å utvide vår infeksjonsmedisinske seksjon søker vi etter en engasjert lege med gode samarbeidsevner som er opptatt av kunnskapsbasert praksis og som vil være med på å drive avdelingen videre og tilby god pasientbehandling for våre pasienter.

Klinikk for medisin har 80 senger fordelt på 4 sengeposter. Intensivavdeling deles med øvrige klinikker på sykehuset.  Det er et godt tverrfaglig samarbeid og spesialistene i infeksjonsmedisin er en viktig del av dette og må også ha god kunnskap og erfaring med generelle indremedisinske pasienter.
Klinikken dekker alle indremedisinske grenspesialiteter bortsett fra nefrologi og er utdanningsavdeling innen infeksjonsmedisin, lungemedisin, hematologi, kardiologi, gastroenterologi og geriatri. Overleger i avdelingen tar del i veiledning og strukturert undervisning av LIS i henhold til ny utdanningsstruktur. Fra høsten-23 skal vi ta imot medisinstudenter fra modul 3 og modul 8 ved UIO og i den forbindelse vil det ansettes en professor II i klinikken.

Klinikken har pr. i dag ansatt 2 spesialister i infeksjonsmedisin hvorav den ene er cirka 50% engasjert i klinikkovergripende smittevern. Det er knyttet en LIS3 stilling til infeksjonsmedisinsk seksjon.

Det er for tiden 14-delt bakvaktsordning i generell indremedisin for overleger med LIS-leger i tilstedevakt. Det er et egen hjerteberedskapsvakt.  Eventuell vaktdeltagelse kan diskuteres. 

Kvalifikasjonskrav
  • Søkeren må inneha norsk autorisasjon som spesialist i infeksjonsmedisin
  • Ha bredt faglig engasjement
  • Delta i vaktordning etter det til enhver tid gjeldene behov
  • Evne og vilje til samarbeid
  • Gode kommunikasjonsevner
  • Må beherske ett skandinavisk språk
  • Evne til å motivere medarbeidere
Diakonhjemmet Sykehus ønsker mangfold, og vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke
uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold fra arbeidslivet.

Vi kan tilby
  • Et faglig stimulerende og godt miljø
  • Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke
  • IA bedrift
Sykehuset ligger i nærheten av Majorstuen med alt av kollektiv- og servicetilbud.

På sykehuset er det kort vei til t-bane, barnehage, garderober, kantine og treningssenter.

Innholdet i cv må dokumenteres med vitnemål og attester i Webcruiter. Kontaktinformasjon til to referanser medbringes til et eventuelt intervju. 

Vi tar godt vare på pasientene og hverandre.
Velkommen til å søke stilling – vi ser fram til å få deg på laget.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Diakonhjemmet Sykehus
Kontaktperson
Navn: Veslemøy Cecilie Garmark
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 22 45 49 14
Arbeidssted
Diakonveien 12
0370 OSLO