Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Det er nå en ledig 0-hjemmel ved Symra legesenter AS, i nye og moderne lokaler i øverste etasje på Lambertseter senter. Oppstart 1. mai 2023 eller etter nærmere avtale.

Vil du jobbe med pasienter og ikke administrativt arbeid? Da har vi stillingen for deg! Som fastlege ved Symra Legesenter vil du være likeverdig partner med øvrige leger, og har ingen driftsoppgaver. Vi har avtale med et profesjonelt forvaltningsselskap, Helsekontor Forvaltning AS, som står for dette, og sørger for at alt blir drevet i henhold til regelverket og retningslinjer.

Symra legesenter har hatt en stabil drift i mange år. Det er et trygt arbeidsmiljø, og du vil bli del av et godt team. Symra legesenter består av 5 fastlegehjemler fordelt på 6 fastleger, en LIS-lege og fire helsesekretærer. Legesenteret er veldrevet med gode samarbeidsrutiner, moderne utstyr og EKG-apparat, spirometri, velutstyrt laboratorium og eget rom for småkirurgi. Vi benytter Infodoc Plenario journalsystem (skyløsning), utfører alle allmennmedisinske oppgaver, og samarbeider godt med kommunale tjenester. Senteret har ligget i forkant med digitalisering, og vil fortsette med dette.

Lokalene er nye, og ligger i tilknytning til andre helsetjenester som fysioterapi og tannhelsetjeneste. Det er direkte tilgang fra butikksenter og T-bane med trapp, heis og rullebånd. Det er parkering rett utenfor kontorlokalene med muligheter for å leie parkeringsplass i parkeringshuset på Lambertseter senter. Det en non-compete avtale med senteret vedrørende andre allmennmedisinske tjenester på senteret.

Legene er selvstendig næringsdrivende, og det foreligger en intern samarbeidsavtale som regulerer driften. Senteret driftes som et aksjeselskap, hvor legene er partnere. Betingelser for overdragelse av praksis må avtales med nåværende eiere av aksjeselskapet, i tråd med sentrale avtaler. Vi søker etter erfaren allmennlege, ev. godt påbegynt med spesialisering i allmennmedisin og/eller lang erfaring fra uselektert praksis. Vi ønsker samtidig å styrke rekrutteringen til allmennmedisin og søker også deg som er ferdig med LIS1, og som er helt fersk som ALIS. Du vil da få en ALIS-avtale med bydel med mulighet for praksiskompensasjon ved kurs og veiledning.

Arbeidsoppgaver
 • Generelle allmennlegeoppgaver som fastlege med listeansvar for pasienter
 • Hjemmelen er tilpliktet inntil 7,5 timer pr uke offentlige allmennmedisinske legeoppgaver ved helsestasjon, skolehelsetjeneste, migrasjonshelse, eller legeoppgaver for prioriterte pasientgrupper
 • Det er pliktig deltagelse i kommunal legevakt organisert gjennom Helseetaten
Kvalifikasjoner
 • Bestått profesjonsstudium i medisin
 • Norsk autorisasjon som lege og godkjent turnus/LIS1 eller tilsvarende i helsepersonellregisteret.
 • Påbegynt eller planlagt spesialistutdanning i allmennmedisin
 • Meget gode kommunikasjonsferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
 • God kjennskap til norsk helsevesen
 • Krav om politiattest før eventuell tiltredelse
 • To referanser bes oppgitt
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vektlegges sterkt
 • Det kreves læringsvilje og evne til å tilegne seg kliniske ferdigheter, følge veiledningsgruppe og ta obligatoriske kurs i spesialistutdanningen i allmennmedisin
 • Du er ansvarsbevisst, dedikert og engasjert
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du har evne til å jobbe strukturert og målrettet, både selvstendig og i fellesskap
Vi tilbyr
 • Individuell fastlegeavtale etter Rammeavtalen mellom Oslo kommune og Den norske legeforening om privat allmennpraksis i fastlegeordningen i kommunen, samt fastlegeforskrift
 • Et godt læringsmiljø med mulighet for intern veileder på kontoret
 • Sterkt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • Langsiktig ferieplan og forutsigbar drift
 • Jobb som selvstendig næringsdrivende
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Nordstrand
Kontaktpersoner
Navn: Guri Sandal Thu
Tittel: Bydelsoverlege
Telefon: 47791369
E-post: guri.sandal.thu@bns.oslo.kommune.no
Navn: Hans Braadland
Tittel: Daglig leder og fastlege
Telefon: 41454860
E-post: hans@symralegesenter.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Symra Legesenter
Cecilie Thoresens vei 17
1153 OSLO