Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Strand kommune har 3 kommunale legesentra.
Tau legesenter med 6 fastleger og 1 LIS 1-lege.
Jørpeland legesenter med 7 fastleger.
Rådhusgaten legegruppe med 4 fastleger og 1 LIS 1-lege.

Vi har ledig følgende stillinger:
•   100% vikariat ved Jørpeland legesenter i perioden 01.03.23 - 01.09.23
•    100% vikariat ved Jørpeland legesenter i perioden 27.03.23 -01.10.23.

Vi tilbyr:
•    God lønn, 20% av omsetning fratrukket materiellkostnader
•    God opplæring i legevakt hvor arbeidet er som selvstendig næringsdrift.
•    Legevaktsleilighet for overnatting
•    Godt arbeidsmiljø

Arbeidsoppgaver:
•    Kurativt arbeide.
•    Tilsynsoppgave
•    Legevakt

Kvalifikasjoner:
•    Søkere bør ha gyldig autorisasjon og godkjent LIS 1. Men for vikariat under ett år kan det inngås avtale. Det betinger bakvakt på legevakten.
•    Godkjent kurs i akuttmedisin
•    Gode norskkunnskaper, både når det gjelder forståelse og evne til å uttrykke seg skriftlig og muntlig.
•    Gode ferdigheter i kommunikasjonen og samhandling
•    Førerkort klasse B

Personlige egenskaper:
•    Referanser fra tidligere arbeidsforhold vektlegges
•    Vi søker fastlegevikar som er dedikert til jobben som fastlege
•    Personlig egnethet er viktig
•    Det kreves politiattest før tiltredelse

Alternativt tilbud for avlønning:
•    Det gis åpning for selvstendig næringsdrift til enkeltmannsforetak/AS.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Strand kommune
Jørpeland legesenter
Kontaktpersoner
Navn: Grete Strømsmo
Tittel: Helseleder
Telefon: 915 20 811
E-post: grete.stromsmo@strand.kommune.no
Navn: Hanna Moldekleiv
Tittel: Daglig leder Jørpeland legesenter
Telefon: 51 74 21 00/908 79 531
E-post: hannahelena.moldekleiv@strand.kommune.no
Navn: Anne Søvold Vikanes
Tittel: Kommunalsjef
Telefon: 930 05 914
E-post: anne.sovold.vikanes@strand.kommune.no
Arbeidssted
Jørpeland
Fjelltunvegen 84
4103 JØRPELAND