Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling.
For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere.
Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår
visjon;

«Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling».

 Avdeling rus- og avhengighetsbehandling (ARA) er organisert under Klinikk psykisk helse og avhengighet og har ansvar for tverrfaglig spesialisert rusbehandling innenfor Oslo sykehusområde. Avdelingen består av 7 seksjoner og har et differensiert behandlingstilbud med poliklinikk, rusakuttmottak og avgiftning og døgnbehandling. Avdelingen er engasjert i forskning og fagutvikling i samarbeid med ulike kompetansemiljøer.

Seksjon rus- og avhengighetsbehandling voksen har et tverrfaglig, spesialisert og individuelt tilpasset døgntilbud for rusmiddelavhengige over 26 år med sammensatt problematikk. Seksjonen har 2 enheter med til sammen 29 døgnplasser og er bemannet med leger, sykepleiere, psykologer, sosionomer og annet helse- og sosialfaglig personell. Seksjonen er lokalisert på Ullevål sykehusområde.

Vi har nå ledig vikariat for lege med oppstart snarlig og varighet til 31/7-23. Aktuelle kandidater kontaktes fortløpende.

Kopi av norsk vitnemål/autorisasjon og attester tas med ved eventuelt intervju.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av pasienter med rus- og avhengighetslidelser
 • Samarbeide med førstelinjetjenesten og andre avdelinger innen spesialisthelsetjenesten
 • Arbeidet er organisert i team og vi ønsker at du skal være med å bidra til et godt tverrfaglig samarbeid i enheten, seksjonen og avdelingen
 • Stillingen inngår i vaktordning

Kvalifikasjoner

 • Cand.med. med norsk autorisasjon
 • LIS i sluttfasen av spesialisering vil også bli vurdert
 • Spesialitet innen rus- og avhengighetsmedisin, psykiatri og/eller allmennmedisin
 • Må beherske norsk språk godt både skriftlig og muntlig, samt ha god kommunikasjonsevne

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner, fleksibilitet og personlig egnethet vil vektlegges. 
 • Evne og lyst til å jobbe i tverrfaglig team.
 • Høy arbeidskapasitet
 • Særlig interesse for faget med ønske om å hjelpe mennesker med komplekse lidelser og en vanskelig livssituasjon

Vi tilbyr

 • Tjenesteplan med deltagelse i vaktordning.
 • Gode muligheter til å påvirke et fagfelt i vekst og utvikling.
 • Konkurransedyktige betingelser.
 • Faglig utvikling.
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)- bedrift.
 • medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppe- og ulykkesforsikring samt fritidsulykkeforsikring.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Linda Eirin Østhus
Tittel: Overlege
Telefon: 23020819
Navn: Kari Bakke Larring
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 94161272
E-post: kabala@ous-hf.no
Arbeidssted
Oslo universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Avdeling rus- og avhengighetsbehandling, Seksjon voksen
Kirkeveien 166
0450 Oslo