Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Da håper vi du søker stilling som lege i spesialisering (LIS) hos oss!

Klinikk psykisk helse og avhengighet utreder og behandler pasienter innen psykisk helsevern barn, unge og voksne og tverrfaglig spesialisert behandling av rusavhengighet. Klinikken yter tjenester på lokalsykehusnivå, har områdetjenester for hele Oslo og har ansvar for regionale og nasjonale tjenester innen klinikkens tre fagområder. Andre sentrale oppgaver er fagutvikling, forskning og undervisning. 

Klinikken er godkjent for 5 års tellende tjeneste i spesialiteten psykiatri.. 

Vi har ledige stillinger på Alderspsykiatrisk seksjon, Seksjon psykosebehandling Dikemark, Seksjon psykiatri utviklingshemning og autisme Dikemark, Fengselspsykiatrisk poliklinikk, Nydalen DPS og Søndre Oslo DPS. Det er ledige stillinger med tiltredelse snarest.

Er du allmennlege og trenger erfaring fra psykiatri oppfordrer vi også deg til å søke.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling
 • Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid
 • Vakt i henhold til tjenesteplan på hver enhet

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent turnustjeneste/ferdig med LIS 1
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
 • Tidligere erfaring vil bli vektlagt

  Attester, tjenestebevis og eventuell bekreftelse på doktorgrad må lastes opp i Webcruiter, sammen med søknad og CV, da dette danner grunnlag for beregning av utdanningsansiennitet og fastsettelse av lønn

Personlige egenskaper

 • Gode evner til både tverrfaglig og selvstendig jobbing
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Bidrar positivt til et godt faglig og kollegialt miljø
 • Interesse for utvikling av fag- og pasientsikkerhet
 • Motivasjon og interesse for fagfeltet

Vi tilbyr

 • Utfordrende og variert arbeid
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • Hyggelig arbeidsmiljø

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Victoria Akre
Tittel: Utdanningsansvarlig overlege
Telefon: 23027374
Arbeidssted
Klinikk psykisk helse og avhengighet, Alderspsykiatrisk seksjon, Oslo universitetssykehus HF 
Kirkeveien 166
0450 Oslo