Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Stillingen som avdelingsleder ved Hjerte-lunge-karkirurgisk avdeling er ledig for tiltredelse med det første.

Avdelingen er en del av Hjerte- og lungeklinikken som har regionsfunksjon for en befolkning på nær 500 000. Virksomheten er lokalisert til UNN Tromsø. Avdelingslederen har ansvar for drift og utvikling av universitetssykehusets thorax- og karkirurgiske virksomhet. Avdelingen har et nært samarbeid med Lungemedisinsk avdeling og Hjertemedisinsk avdeling, inkludert Medisinsk intensiv og hjerteoppvåkning, som er organisert i samme klinikk. Avdelingen samarbeider med thoraxanestesiologisk seksjon ved Anestesi- og operasjonsavdelingen. Dette har særlig stor nytteverdi i tilknytning til den hjertekirurgiske virksomheten, og til sykehusets ECMO-program som omfatter ca. 25 behandlinger/år. Den lungekirurgiske aktiviteten inkluderer kreftkirurgi med alle behandlingsmodaliteter fra åpen kirurgi til robotassisterte prosedyrer. Karkirurgisk virksomhet, som drives i nært samarbeid med sykehusets intervensjonsradiologer, tilbyr et integrert behandlingstilbud som omfatter åpen kirurgi og hybride/endovaskulære prosedyrer, herunder komplekse aortaprosedyrer med skreddersydde graft.

Avdelingens samlede operasjonsvolum er ca. 1000 inngrep per år, hvorav ca. halvparten er hjertekirurgi. I tillegg til sengepost med 19 heldøgnsplasser har avdelingen egen poliklinikk, operasjonsseksjon og klinisk karlaboratorium. 

Forskningsaktiviteten inkluderer samarbeid med cellebiologiske og bildediagnostiske fagmiljø og med norske og internasjonale akademiske institusjoner om kliniske og epidemiologiske studier.

Stillingen kan gjerne kombineres med vitenskapelig bistilling ved Universitetet.

Ledere i UNN har helhetlig ansvar for pasientbehandling, personell og ressurser og arbeider teambasert. En avdelingsleder som ikke er lege, tilknyttes en avdelingsoverlege som medisinskfaglig rådgiver.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge, gjennomføre og videreutvikle universitetssykehusets thorax- og karkirurgiske virksomhet
 • Budsjett- og overordnet personalansvar for alle yrkesgrupper i avdelingen
 • Inngår i Hjerte- og lungeklinikkens lederteam, leder avdelingslederteamet og er forpliktet av Hjerte- og lungeklinikkens virksomhetsplan, herunder budsjett, plantall og dialogavtale
 • Videreutvikle våre kirurgiske fag med tiltagende subspesialisering og stadig større vekt på minimalt invasive prosedyrer, i utstrakt samarbeid med andre avdelinger og institusjoner
 • Lede arbeidet med kontinuerlig forbedring av pasientforløpene for å oppnå førsteklasses kvalitet og samtidig nøktern ressursbruk
 • Lede innføring av digitale system rettet mot å heve kvalitet og rasjonalisere drift
 • Møte vår ambisjon om å være en førsteklasses utdanningsinstitusjon for helsepersonell og studenter
 • Pådriver for forskningsbasert fagutvikling og innovasjon
 • Avdelingslederens deltakelse i klinisk arbeid, forskning og undervisning avtales med klinikksjef
 • Bidra i den strategiske ledelse og utvikling av Hjerte- og lungeklinikken

Kvalifikasjoner

Absolutte

 • høyere helsefaglig utdanning
 • gode ferdigheter i norsk eller annet skandinavisk språk

Vektlegges

 • kompetanse innen kirurgiske fag
 • ledererfaring/-utdanning, samarbeidsevner og personlig egnethet
 • erfaring med drifts- og/eller utviklingsoppgaver i spesialisthelsetjenesten
 • vitenskapelig kompetanse

Personlige egenskaper

 • God organisasjonsforståelse, engasjement og evne til utvikling og omstilling
 • Gode samarbeidsevner og forståelse for teamarbeid
 • Gode kommunikasjonsevner
 • God arbeidskapasitet med evne til å motivere ansatte til å nå mål

Vi tilbyr

 • Egenutviklingsprogram innen ledelse
 • Lønn etter avtale
 • Gode muligheter for vitenskapelig bistilling
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson
Navn: Kristian Bartnes
Tittel: Klinikksjef
Telefon: 97063364
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Hansine Hansens veg 67
9019 Tromsø