Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Flaktveit legesenter søker en motivert og dyktig lege som vil tre inn i en deleliste. Det er også aktuelt med lege som ønsker å prøve seg som fastlegevikar i næringsdrivende allmennpraksis.

Legekontoret er veldrevet og velutstyrt med 5 fastleger og 4 helsesekretærer i nyrehabiliterte lokaler. Alle ansatte kan benytte seg av innendørs parkering, som inngår som en del av leieavtalen.  Vi benytter Infodoc Plenario, med velutviklet elektronisk kommunikasjon for henvisning, epikriser, intern og ekstern laboratorierekvirering og -svar.  Elektroniske dialogmeldinger med hjemmesykepleietjenesten. E-resept. Velutstyrt laboratorium med EKG og spirometri integrert i journalsystem, 24-timers BT. Betalingsautomat fra Melin.

Nåværende listelengde er på 1300 pasienter. Listen er svært stabil og listestørrelse kan endres etter ønske. Det forutsettes at praksisen fortsetter i samme lokaler. Legepraksisen inngår i et økonomisk og faglig fellesskap, og det forutsettes at hjemmelshaver inngår kollegaavtale med de øvrige legene i praksisen før inntreden i gruppepraksisen. Betingelser for deling av praksisen må avtales med nåværende praksisinnehaver, i tråd med sentrale avtaler.

Interessenter bes ta kontakt for nærmere informasjon etter behov.

Arbeidsoppgaver
Legevaktarbeid ved Bergen legevakt. Estimert vaktbelastning 2 vakter/mnd. Nattevakt 2 vakter/år.
Offentlig allmennmedisinsk legearbeid i kommunen inntil 7,5 timer pr. uke.

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført turnustjeneste/ LIS 1
 • Spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering
 • Det stilles krav om politiattest i tråd med bestemmelser i helsepersonelloven.
 • Søkere må kunne beherske norsk muntlig og skriftlig.  
Personlige egenskaper
 • Det blir lagt vesentlig vekt på gode samarbeidsevner og personlig egnethet.
Vi tilbyr
 
 • Utkjøpsgaranti innenfor de første 3 år med ramme på 95% av kjøpesum begrenset oppad til 800.000,- 
 • Offentlig allmennmedisinsk legearbeid kan ved ønske utsettes i en oppstartsfase 
 • Alis-avtale med refusjon av utgifter tilknyttet spesialisering inntil kr. 310.000/år  
 • Listegaranti for basistilskudd på opptil 700 pasienter i inntil 2 år etter oppstart, ved listetak på minst 700 
 • Praksiskompensasjon ved fravær grunnet sykt barn, 10 dager/år 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bergen kommune
Kontaktpersoner
Navn: Odd Lauvskard
Tittel: Fastlege
Telefon: 97773745
Navn: Ulrikke Fredriksen Ullestad
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 55567677
E-post: ulrikke.ullestad@bergen.kommune.no
Navn: Sondre Solnørdal
Tittel: Rådgiver
Telefon: 55565109
E-post: sondre.solnordal@bergen.kommune.no
Arbeidssted
Ulvhøyen 33
5134 FLAKTVEIT
Mer om arbeidsgiver

I Bergen, Norges nest største by, ligger husene tett i tett oppover de syv fjell rundt sentrum. Oppl...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image