Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Kvinneklinikken i Stavanger søker etter nye medarbeidere. Etter vår mening er dette verdens mest spennende spesialitet, med både team- og selvstendig arbeid.

Vikariatene er aktuelle for deg som 

 • ønsker spesialisering i Fødselshjelp og Kvinnesykdommer
 • eller er ALIS og trenger sykehustjeneste
 • Søker må ha:
  Norsk autorisasjon
  Godt faglig teoretisk grunnlag.
  Gode ref. fra andre arbeidsforhold. 

Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeid under supervisjon på sengepost, poliklinikk, operasjonsstue og fødeavdeling.
 • Oppgavene skal dekke læringsmål i spesialisering i Fødselshjelp og Kvinnesykdommer, evt i allmennmedisin

Kvalifikasjoner

 • Må ha norsk autorisasjon.
 • Godt faglig teoretisk grunnlag.
 • Gjennomført LIS1, gode ref. fra andre arbeidsforhold. 
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergens-testen, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.  

Personlige egenskaper

 • Er en god kollega
 • Jobber godt i team
 • Bidrar med dine ideer til et godt arbeidsmiljø og gode pasientforløp
 • Effektiv og lærenem
 • Trives med vakt og høyt arbeidstempo

Vi tilbyr

 • Veiledning tilpasset ditt utdanningsløp. Introduksjonsprogram for nyansatte og strukturert opplæring.
 • Stort pasientgrunnlag innen obstetrikk, generell gynekologi og gynekologisk cancer.
 • Aktivt forskningsmiljø.
 • Et inkluderende og sosialt arbeidmiljø
 • Firesjiktet vaktsystem: Tilstedevakt: sjikt 1 yngre LIS, sjikt 2 erfaren LIS , sjikt 3 overlege, sjikt 4 senior overlege i bakvakt. Vikaren inngår i sjikt 1eller 2.
 • Gode pensjons, forsikrings- og velferdsordninger.

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Therese Salvadores-Hansen
Tittel: Fungerende avdelingsoverlege
Telefon: 51519463
Arbeidssted
Kvinne- og barneklinikken, Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4019 Stavanger
Mer om arbeidsgiver

Ønsker du å gjøre en forskjell på et av landets største sykehus? Stavanger universitetssjukehus tren...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image