Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vi søker deg som kan tenke deg å bli den nye avdelingssjefen ved Avdeling for patologi i Helse Stavanger.
Avdeling for patologi ved Stavanger Universitetssjukehus er landets fjerde største avdeling og er inndelt i syv seksjoner: Obduksjon,histologi, cytologi, merkantil, leger, immunhistokjemi og molekylær-og kvantitativ patologi. I likhet med de andre patologiavdelingene i Helse Vest, har vi hovedsakelig gått bort fra mikroskopet og digital diagnostisering på skjerm har tatt over. Denne overgangen har vist seg å være vellykket, og metoden åpner opp for nye muligheter, blant annet i form av fremtidig innføring av kunstig intelligens.

Avdelingen har ca 80 medarbeidere fordelt på bioingeniører, leger, sekretærer, assistenter, molekylær-biologer og bioinformatikere.
Vi er stolte over å ha medarbeidere med ulik faglig bakgrunn og nasjonalitet. Vi som avdeling jobber aktivt med å opprettholde et godt og trygt arbeidsmiljø på tvers av seksjonene og forventer at alle bidrar inn i dette arbeidet. Et godt og trygt arbeidsmiljø er helt grunnleggende for at vi skal kunne sikre best mulig kvalitet med fokus på pasientsikkerhet i tjenestene vi leverer.

Avdelingen vår er en svært sentral del av forskningen som pågår på sykehuset, og vi har en stor rolle i persontilpasset medisin. Internt i avdelingen pågår det også forskning, og vi har flere ansatte med doktorgrad.
Ved avdelingen utføres flere ulike undersøkelser innen histologi og cytologi med tilleggsundersøkelser samt medisinske obduksjoner og rettsmedisin. Avdelingen er i tillegg bidragsyter i nasjonale screeningsprogrammer som livmorhalskreft, brystkreft, tarm- og endetarmskreft.

Helse Stavanger bygger nytt sykehus og store deler av avdelingen skal i løpet av 2024/2025 flytte inn i nye lokaler med nytt og moderne utstyr som vil gi gode muligheter for videreutvikling av avdelingen.
Avdeling for Patologi er organisatorisk plassert i Klinikk for Medisinsk service og ABK. 

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og utvikle avdelingen i henhold til Foretakets mål og strategi
 • Lede og utvikle avdelingen i tråd med faglig og teknologisk utvikling
 • Være personal – og budsjettansvarlig
 • HMS og kvalitetsansvarlig
 • Være en aktiv pådriver og samtidig sørge for at kvalitet og pasientsikkerhet blir godt ivaretatt opp mot flytting til nytt sykehus
 • Ivareta den koordinerende ledelsen av avdelingen med ansvar for faglig standard, tjenesteyting, personell og økonomistyring slik at tildelte ressurser blir koordinert
 • Ivareta avdelingen som en sentral avdeling i sykehusets totalitet
 • Bidra i avdelingens forsknings- og utviklingsarbeid
 • Medlem i klinikkens ledergruppe

Kvalifikasjoner

Vi ønsker at du skal ha flest mulig av disse kvalifikasjonene:

 • Reell og/ eller formell lederkompetanse
 • God kjennskap til virksomheten ved en avdeling for patologi
 • Universitetsutdanning innen helsefag eller annen relevant helsefaglig bakgrunn
 • Erfaring innenfor faget patologi
 • Kjennskap til forskning og utviklingsarbeid
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole må minimum ha bestått Bergens- testen eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2. nivå.

Personlige egenskaper

 • Gode leder- og samarbeidsevner
 • Evne til å motivere medarbeidere
 • Være engasjert, initiativrik, resultatorientert og samtidig ha forståelse for kvalitet og pasientsikkerhet
 • Være en god relasjonsbygger og bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Ha god gjennomføringsevne, integritet og engasjement
 • Evne til å ivareta avdelingens utviklingsprofil
 • Være målrettet og løsningsorientert
 • Være lojal mot vedtatte beslutninger og bidra til måloppnåelse i tråd med Foretakets målsetninger
 • Personlig egnethet vil bli tungt vektlagt

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i en aktiv avdeling
 • Engasjerte og dyktige medarbeidere i et trivelig arbeidsmiljø
 • En avdeling hvor forskning pågår
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger
 • Lønn etter avtale

Mangfolds-erklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktpersoner
Navn: Siri Pettersen
Tittel: Sjefsbioingeniør
Telefon: 90149510
E-post: rosp@sus.no
Navn: Gunn Sjurseike Dale
Tittel: Klinikksjef
Telefon: 90599084
E-post: sdgu@sus.no
Arbeidssted
Klinikk for Medisinsk service og ABK , Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4019 Stavanger
Mer om arbeidsgiver

Ønsker du å gjøre en forskjell på et av landets største sykehus? Stavanger universitetssjukehus tren...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image