Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Klinikksjef Mottaksklinikken
 
Som klinikksjef vil du bli en del av toppledergruppen, der du sammen med resten av foretaksledelsen, bidrar til å løse vårt felles samfunnsoppdrag. Du rapporterer til administrerende direktør. 

Mottaksklinikken er en av de største klinikkene i sykehuset med 1470 medarbeidere. Klinikken består av akuttmottak, diagnostisk senter, observasjonsavdeling samt, avdelinger for medisin, kardiologi og revmatologi. LIS legene og kontortjenestene er organisert i egne avdelinger. En viktig oppgave er å sørge for god pasientflyt i samspill med primærhelsetjenesten og de andre avdelingene ved sykehuset.  

Vi bygger for tiden nytt universitetssykehus på Ullandhaug. Første byggetrinn av Nye Stavanger universitetssjukehus skal være ferdig i 2024. Vi arbeider med omstilling og forbedring av arbeidsprosesser både fram mot flytting til Ullandhaug, og knyttet til delt drift og aktiviteten som blir igjen på Våland. Som klinikksjef er du viktig premissleverandør i dette arbeidet. 

Vi ser etter en inspirerende, involverende og handlekraftig leder som evner å skape resultater i samarbeid med andre. Du har helsefaglig utdanning, fortrinnsvis på masternivå, relevant ledererfaring og det er en fordel at du har erfaring fra spesialisthelsetjenesten. Du må kunne vise til resultater innen pasientsikkerhet, kvalitet- og forbedringsarbeid. 
Du vil ha en viktig stemme både internt i sykehuset og ut mot befolkningen.  


For mer informasjon om stillingen, ta gjerne uforpliktende og konfidensiell kontakt med våre rådgivere i Habberstad, Hans Petter Karlsen, tlf. 93425743, Bjørg Alvestad, tlf. 95765475 eller administrerende direktør Helle Schøyen, tlf. 92451169. 

Frist for å søke stillingen er 27.februar 2023. 

Frem til søknadsfristens utløp vil søknader og henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver. Helse Stavanger er pliktig til å utarbeide offentlig søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg mot oppføring må du søke om og begrunne dette. Du vil bli kontaktet hvis søknaden ikke blir innvilget og få mulighet til å trekke søknaden. 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Seksjonsleder
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Mottaksklinikken
Kontaktpersoner
Navn: Hans Petter Karlsen
Tittel: Rådgiver Habberstad
Telefon: 934 25 743
Navn: Bjørg Alvestad
Tittel: Rådgiver Habberstad
Telefon: 957 65 475
Navn: Helle Schøyen
Tittel: Administrerende direktør
Telefon: 924 51 169
Arbeidssted
Stavanger universitetssjukehus
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4011 STAVANGER
Mer om arbeidsgiver

Ønsker du å gjøre en forskjell på et av landets største sykehus? Stavanger universitetssjukehus tren...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image