Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vil du bli vår nye overlege?
I flotte omgivelser på Staup er det bygget et tidsriktig og moderne helsehus med ambisjoner om å kunne gi et spesielt godt helsefremmende tilbud til våre innbyggere. «Vår visjon er å skape et moderne og fremtidsrettet helsehus på Staup - et attraktivt og forbilledlig sted tuftet på nærhet, åpenhet og med høy miljø- og trivselsfaktor for alle»

Staup Helsehus er en moderne institusjon som ble ferdigstilt i 2016. Vi tilbyr tjenester innenfor palliasjon, rehabilitering, avlastning, utredning og behandling. Vi har 44 døgnplasser fordelt på fire avdelinger: Palliasjon, rehabilitering, korttid og skjermet avdeling for personer med langtkommen kognitiv svikt. Kommunen har også sine tre akutte døgnplasser (KAD) her på helsehuset.

Ved Staup helsehus arbeider for tiden til sammen 6 leger i deltidsstillinger. I tillegg deltar kommunens to LIS1 i arbeidet på helsehuset. Det søkes primært etter overlege i 100% stilling, men søkere som ønsker deltidsstilling med minimum 50%, er også velkommen til å søke.

På Staup helsehus tilbys det også tjenester innenfor merkantil helse, frisklivssentralen, hverdagsrehabiliteringsteam og ergo – og fysioterapiavdeling hjemmetjenesten. Dette innebærer at du vil få muligheten til å være en del av ett større team.

Arbeidsoppgaver
Overlegens arbeidshverdag består av visitt med pasienter, mottak av nye pasienter, utskriving av pasienter, pårørendesamtaler, deltakelse på tverrfaglige møter, prosedyrearbeid, veiledning av LIS1 og ALIS, samt deltakelse i internundervisning.

Arbeidstiden er ordinært dagtid.

Levanger kommune samarbeider om ivaretakelse av KAD-pasienter (kommunale akutt døgnplasser) med Verdal og Frosta kommune. Vaktbelastning på helg rullerer på disse tre kommunene. Per nå hver femte helg.

Staup helsehus har tverrfaglige personalgrupper hvor ulike yrkesgrupper samarbeider for å kunne tilby våre pasienter kunnskapsbaserte, gode tjenester. På helsehuset samarbeider lege med fysioterapeuter, ergoterapeuter, sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, studenter, assistenter, enhetsleder, koordinator for legetjenester, fagutviklere og service- og informasjonsmedarbeidere. Vi har som mål og øke kompetansen og kvaliteten i våre helse- og omsorgstjenester. Helsehuset søker også nå avdelingsleder og teamledere for å styrke samhandlingen mellom ledelse, avdelingene og kvalitetssikre gode pasientforløp.  

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Vi søker hovedsakelig etter lege som er spesialist innenfor geriatri eller allmennmedisin med interesse for sykehjemsmedisin.
 • Må være ferdig med LIS1.
 • Gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig.
 • Godkjent politiattest
Personlige egenskaper
 • Vi ser etter en lege som har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, med stort engasjement for sykehjemsmedisin.
 • Motivasjon, personlig egnethet til pasientbehandling og evne til samarbeid i team vil bli tillagt stor vekt.
Vi tilbyr
 • En utfordrende og aktiv arbeidsplass med store muligheter for påvirkning og utvikling.
 • Et godt faglig og tverrfaglig kollegium med engasjerte kollegaer.
 • En arbeidsplass som legger vekt på kvalitetsutviklende arbeid.
 • Tilrettelegging for fagutvikling og kursaktivitet.
 • Gode lønnsbetingelser etter kommunal lønnsstige for kommunalt ansatte leger.
Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår som følger av lovbestemmelser, reglement og gjeldende tariffavtaler. De første 6 måneder er prøvetid.
Det må påregnes bruk av privat telefon for sikkerhetsløsninger, dette medfører ikke kostnader for den ansatte.
Svært gode pensjonsordninger, det trekkes 2 % av lønn til pensjonsordning. 
Søkere som vil påberope seg fortrinnsrett må angi dette i søknaden. 
For stillinger med krav om politiattest er det et vilkår for å tiltre stillingen at tilfredsstillende politiattest framlegges.
Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søker har bedt om å få sitt navn unntatt fra offentlig søkerliste. Søkere som ikke får sin anmodning om å bli unntatt offentlighet tatt til følge, får varsel om dette. 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Levanger kommune
Kontaktpersoner
Navn: Åse Catrine Gran
Tittel: Koordinator for legetjenester
Telefon: 47690896
E-post: aase.gran@levanger.kommune.no
Navn: Merete Rønningen
Tittel: Enhetsleder legetjenester
Telefon: 99167148
E-post: merete.ronningen@levanger.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Staup helsehus
Staup 2
7603 LEVANGER