Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Medisinsk klinikk er den største somatiske klinikken ved St. Olavs Hospital. Majoriteten av pasientene innlegges som øyeblikkelig hjelp via sykehusets akuttmottak, og klinikken har mer enn 7500 innleggelser per år. Klinikken har sju avdelinger: Avdeling for blodsykdommer, Avdeling for fordøyelses - og leversykdommer, Avdeling for nyresykdommer, Avdeling for endokrinologi, Avdeling for geriatri, Avdeling for hjerneslag og Avdeling for infeksjonssykdommer. 

Vi har ledig vikariat ved Avdeling for infeksjonssykdommer. Den som tilsettes må påregne å rotere til andre indremedisinske avdelinger.

Oppstartsdato 01.09.23 eller etter avtale. Varighet på vikariatet er 12 måneder med gode muligheter for forlengelse. 

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, behandling og oppfølging av pasienter
 • Bidra faglig gjennom internundervisning, veiledning og teamarbeid
 • Bidra i undervisning av medisinstudenter og studenter i helsefag
 • Bidra i avdelingens forskningsaktivitet
 • Bidra i klinikkens fagutviklingsarbeid gjennom arbeid med faglige prosedyrer etc.
 • Deltakelse i indremedisinsk vaktordning

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og godkjent turnus-/LIS del 1 
 • Beherske norsk språk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Du kommuniserer godt med pasienter og medarbeidere 
 • Evne til å samarbeide på tvers av profesjoner og yrkesgrupper 
 • God arbeidskapasitet, selvstendighet og beslutningsdyktighet 
 • Ta ansvar for egen kompetanse og faglig utvikling 
 • Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsplass med godt arbeidsmiljø og kompetente kolleger
 • Interessant og utfordrende klinisk arbeid
 •  Lønn i henhold til gjeldende overenskomst og medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
St. Olavs hospital HF
Kontaktperson
Navn: Tobias Schmidt Slørdahl
Telefon: 91145009
E-post: tobias.s.slordahl@ntnu.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk klinikk, St. Olavs hospital
Prinsesse Kristinas gate 3
7030 Trondheim