Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Kort om stillingen
Vardø kommune har en ledig stilling som fastlege/ALIS i 100%. Stillingen er fastlønnet, men det er mulighet for forhandling om selvstendig næringsdrivende drift om ønskelig. Arbeidsgiver stiller opp og har ansvar for IKT, merkantile ressurser, utstyr og lokaler. Vardø legekontor har tre fastleger, to LIS1, egen sykepleier på både kontoret og laboratoriet og egen legevakt. Alle leger deltar i legevaktsordningen.
Vardø kommune er registrert som utdanningsvirksomhet for leger i spesialisering i allmennmedisin.

Vi søker en medarbeider som er:
Effektiv, strukturert og metodisk i arbeidet.
Serviceinnstilt, lærevillig og løsningsorientert.
Evne til selvstendig arbeid og med gode samarbeidsevner.
Evner til å skape gode relasjoner med brukere og samarbeidspartnere.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kvalifikasjonskrav
Norsk autorisasjon som lege.
Gjennomført LIS1 eller turnus etter gammel ordning.
Spesialitet i allmennmedisin er en fordel.
Erfaring fra det norske helsevesenet.
Tilfredsstillende politiattest må forevises før tilsetting. Politiattesten kan ikke være eldre enn tre måneder.
Må beherske det norske språk muntlig og skriftlig.

Sentrale arbeidsoppgaver
Fastlegeoppgaver.
Tverrfaglig samarbeid med andre kommunale tjenester, slik som hjemmesykepleie, sykehjem, helsestasjon, jordmor og kreftsykepleier.
Tilsynslege i institusjon.
Deltakelse i legevakt.
Veiledning og supervisjon av LIS1.

Vardø kommune kan tilby
En spennende og utviklende jobb i en solid kommune.
Individuell veiledning for ALIS.
Konkurransedyktige betingelser.
IA-bedrift med godt tilrettelagte ordninger.
Gunstige pensjonsordninger.
Spennende oppgaver i en hektisk hverdag.
Gjennom ordningen med tiltakssonen kan du få årlig nedskrivning av studielån og lavere personskatt. 

Lønns- og tilsettingsvilkår
Lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lover, reglement og overenskomster, herunder 6 måneders prøvetid.

Søknad og vitnemål
Vardø Kommune benytter elektronisk søknadsprosess, og vi ber deg søke elektronisk.
Bare elektroniske søknader vil bli behandlet.

Offentlig søkerliste
Vardø Kommune gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli gjort offentlige selv om søkeren har anmodet om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Dette følger av offentlighetsloven.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Vardø kommune
Kontaktperson
Navn: Igor Lovre
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 78943550
E-post: igor.lovre@vardo.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Vardø legekontor
Hospitalgata 6
9950 VARDØ