Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ved Fredensborgklinikken AS er det ledig et etablert fastlegehjemmel for selvstendig næringsdrivende lege med inntil 20% kommunelegestilling. Tidspunkt for oppstart etter avtale. Dette er en hjemmel med 1000 pasienter på listen. Det er også muligheter for ALIS (= allmennlege i spesialisering) å søke på hjemmelen.

Fredensborgklinikken AS er et veletablert 3-legesenter i sentrum av Bodø. Det er planlagt utvidelse til 4-legesenter, og i sammenheng med det skal det flyttes i nye fine lokaler i løpet av våren 2023.
På legesentret er det en spesialist i allmennmedisin og to ALIS som ønsker å bygge opp et godt faglig miljø sammen med en ny kollega. Det er 3 sekretærer med god erfaring.

Kontoret har CGM-journalsystem og er utstyrt med laboratorium, eget GU-rom, EKG, Spirometri, 24-timers BT-måling, utstyr for småkirurgi og betalingsterminal fra Convene.

ALIS i Bodø kommune
Bodø kommune legger til rette for gode og helhetlige utdanningsforløp for ALIS. Det er mulig å gjøre hele spesialiseringen innad i kommunen inkludert tidligere «sykehusår»

I Bodø kommune ansettes lokal veileder i en 8% kommunal bi-stilling for å sikre regelmessig veiledning.

Det gis økonomisk kompensasjon for deltakelse på kurs og veiledning som er obligatorisk for spesialiseringen.

Arbeidsoppgaver
 • Fastlegeansvar for egne pasienter, listen har i dag 1.000 pasienter
 • Deltakelse i kommunal legevaktsordning
 • Allmennmedisinske offentlige oppgaver for Bodø kommune inntil 7,5 timer/uke med rett til tilsvarende reduksjon i
 • Listeansvar.
Kvalifikasjoner
 • Lege med norsk autorisasjon (HPR- nummer oppgis i søknad)
 • Gjennomført norsk turnusordning/ LIS 1 eller tilsvarende
 • Det forutsettes at søker inngår i spesialistutdanning i allmennmedisin etter ny ordning, jfr. spesialistforskriftene
 • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges i tillegg til kompetanse og erfaring
 • Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper forutsettes
 • God kjennskap til norsk lovverk og helselovgivning
Vi kan tilby deg
 • Forsterket basistilskudd med kr. 915 pr innbygger (inntil 1000 første på listen)
 • Bodø kommune tilbyr forskudd på basistilskudd med inntil 450.000.- ved overdragelsen av hjemmelen
 • Lønn etter næringsinntekt og i tillegg offentlige oppgaver med fast lønn
 • Mulighet for fastlønn første 6 måneder etter avtale.
 • Utfordrende og interessante oppgaver i et godt arbeidsmiljø
 • Gode samarbeidsrelasjoner med øvrige helsetjenester og med kommunens administrasjon
 • Tilsetting iht. gjeldende lover og regelverk
 • Konkurransedyktig lønn, med mulighet for å velge mellom fastlønn eller næringsavtale i utdanningsperioden
 • God veiledning
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Bodø kommune
Kontaktpersoner
Navn: Antje Stockkamp
Tittel: Spesialist i allmennmedisin
Telefon: 975 22 088
E-post: antje-s@online.no
Navn: Stian W. Rasmussen
Tittel: Helseleder
Telefon: 909 94 180
E-post: stian.wik.rasmussen@bodo.kommune.no
Arbeidssted
Fredensborgklinikken AS
Fredensborgveien 118A
8005 BODØ