Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Time kommune har ledig ei kommunal fastlegestilling på Kvernaland legesenter frå 11.04.2023. Stillingstørrelse er 100 % og det er fast tilsetting. 
Legesenteret har frå før to legar, der ein er spesialist i allmennmedisin. Det er 2,3 stillingar/årsverk hjelpepersonell knytt til senteret (sjukepleiar, helsesekretær)

Legesenteret ligg sentralt på Kvernaland i funksjonelle og nyoppussa lokaler, med mellom anna eiga skiftestove og laboratorium.

Arbeidsoppgåver
 • Oppfølging av listepasientar
 • Inntil 20 % av stillinga er lagt til andre kommunale legeoppgåver
 • Deltaking i interkommunal legevakt som er døgnbemanna med sjukepleiar.
Kvalifikasjonar
 • Norsk autorisasjon og gjennomført Lis1 teneste
 • Godkjent politiattest
Personlege eigenskapar
 • Interesse for allmennmedisin
 • Gode samarbeidsevner 
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Kunna arbeida strukturert og sjølvstendig
 • Gode språkferdigheiter i norsk, både munnleg og skriftleg, tilsvarande nivå B2
 • Me legg vekt på at den tilsette er eigna for stillinga. 
Søkar må ha førerkort for personbil

Me tilbyr
 • Tilrettelegging for spesialisering
 • Godt fagmiljø med fastlegar og kommuneoverlege i kommunen
 • Pensjonsordningar og forsikringar i tråd med Time kommune sine avtalar
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Time kommune
Kontaktpersoner
Navn: Øystein Fjetland Øgaard
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 456 62 014
E-post: oystein.fjetland.ogaard@time.kommune.no
Navn: Lene Hammervold Olsen
Tittel: Verksemdsleiar helse og rehabilitering
Telefon: 922 84 538
E-post: lene.hammervold.olsen@time.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Theodor Dahls veg 8
4355 KVERNALAND