Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Sørlandet sykehus, avdeling Flekkefjord søker ny medarbeider som overlege i generell kirurgi. 

Hvis du er kvalifisert for stillingen, ønsker vi gjerne å invitere deg og eventuelt din familie på besøk til Flekkefjord for en omvisning av sykehuset, og vår flotte småby for å vise deg/dere hva vi kan tilby. Vi vil også være behjelpelig med integrering i byen dersom det skulle være aktuelt. 

Flekkefjord by er et godt sted å jobbe, bo og leve for mennesker i alle aldre. Korte avstander til jobb, skole, fritidsaktiviteter og sentrum gjør at du får mye ut av hverdagen sammen med venner og familie. Se hva Flekkefjord by har og tilby her og her

Ta kontakt for ytterlige spørsmål angående stillingen.

Søknad sendes elektronisk ved å klikke på Søk på stillingen.

Dersom du søker på stillingen som overlege i generell kirurgi ber vi deg om å vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver
 • Poliklinikk, operasjon og sengepost
 • Sikre kvalitet og kontinuitet i virksomheten gjennom rapportering og dokumentasjon i henhold til avdelingens rutiner og gjeldende regelverk.
 • Selvstendig ansvar og myndighet for å ivareta hele overlege / spesialistfunksjonen. 
 • Undervisning og veiledningsansvar i forhold til pasient, pårørende, kollegaer, turnusleger, studenter, hospitanter og øvrig medisinsk personell i avdeling for kirurgiske fag. 
 • Bidra i konstruktiv dialog i avdelingen med henblikk på utvikling av fag, pasientbehandling og pasientsikkerhet. 
 • Vakt etter avtale. Bakvakt for turnusleger/hjemmevakt  
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist i generell kirurgi
 • Må beherske norsk/skandinavisk språk skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
Personlige egenskapet vektlegges høyt. Det er viktig at du som ansatt hos oss er god på kommunikasjon med kolleger, pasienter og pårørende, da dette er viktig for arbeidsmiljøet og for kvaliteten på arbeidet. Det er en forutsetning at du har indre motivasjon og interesse for fagfeltet. Det er viktig at du er fleksibel og har evne til utvikling og omstilling, og at du er selvstendig og trygg i egne avgjørelser, samtidig som at du kan jobbe godt sammen med andre. 

Du har interesse og motiveres av å arbeide på lokalsykehus, der din kompetanse får stor betydning for sykehuset. 

Vi tilbyr
 • Tilrettelegging for faglig påfyll og opprettholdelse av kompetanse
 • Kan være behjelpelige med informasjon til søkere fra andre land om hva som trengs for å få innvilget søknad om autorisasjon i Norge.
 • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktperson
Navn: Karina Henriette Tjørve
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 38 32 51 46
E-post: karina.henriette.tjorve@sshf.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Engvald Hansens vei 6
4400 FLEKKEFJORD
Mer om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF er Agders største kompetansebedrift. Med over 7000 ansatte og et bredt spekter ...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image