Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Nordlandssykehuset har 6 mnd. vikariat som LIS i forløp mot øyesykdommer.

Kirurgisk klinikk består av 13 fagområder, herunder anestesi, geriatrisk kirurgi, bryst –endokrin kirurgi, gastrokirurgi, generellkirurgi, gynekologi, karkirurgi, ortopedi, plastikk kirurgi, thorax kirurgi, øre-nese-hals og øyespesialiteter. Klinikken behandler pasienter på ulike omsorgsnivå og har virksomhet i Bodø , Lofoten og Vesterålen.

Klinikken har ca 800 ansatte fordelt på leger, sykepleiere, spesialsykepleiere, helsefagarbeidere / hjelpepleier og merkantilt personell.

Nordlandssykehuset har egen poliklinikk for øye med tilhørende operasjonsstuer. I tillegg har Kirurgisk klinikk sin lokalisasjon i Bodø totalt tre sengeposter, hvorav en av disse tar imot pasienter med sykdommer i øye. Sengeenheten Ortopedi/ØNH har 28 senger.  Pr. tiden har er det 4 LIS 3 i ulike utdanningsforløp mot øyesykdommer hvora 1 stilling blir ledig for vikariat. LIS går i en roterende vaktplan, der vakten er passive hjemmevakter etter kl. 15.30 og i helger / høytider. Øye har 5 spesialister innen øyesykdommer i Bodø, inkludert avdelingsoverlegen. Overlegene har arbeidstid frem til kl 15.30 på hverdager og går deretter over på hjemmevakt.   

Nordlandssykehuset tar imot alle typer oftalmologiske pasienter, inkludert kirurgisk behandling for katarakt, glaukom,
strabisme, tåreveier og noen okuloplastikker. Universitetssykehuset Nord Norge
(UNN) har regionsfunksjon for blant annet netthinnekirurgi og tar imot disse
pasientene fra hele Nordland, Troms og Finnmark. Corneatransplantasjoner
utføres ikke ved UNN. Disse pasientene sendes enten til St. Olavs hospital
eller OUS-Ullevål. I øyesykdommer er det etablert nasjonale behandlingssentre
ved OUS-Ullevål for intraokulære maligne svulster som trenger strålebehandling
eller bulbusbevarende kirurgi. Det samme gjelder medfødt katarakt og medfødt
glaukom. Spesialiteten er allsidig og variert med utstrakt bruk av ulike typer billeddiagnostikk av øyets fremre og bakre segment. Det er
mulighet for opplæring i okuloplastikk, tåreveiskirurgi, strabisme og
intraokulær kirurgi, som for eksempel katarakt og glaucomoperasjoner avhengig
av avdelingens behov. Du kan lese mer om utdanningen i vår utdanningsplan her.

I Nordlandssykehuset er Bodø læringsarena. Lege i spesialisering har sin kliniske tjeneste ved poliklinikk for øye, avdeling for operasjon og ved sengepost. De fleste læringsmålene i utdanningsforløp mot øyesykdommer kan oppnås ved Nordlandssykehuset. Læringsmål 047 assistanse ved operasjoner for hornhinnetilstander oppnås ved to ukers hospiteringsopphold ved St. Olavs Hospital. De resterende ved UNN. 

Arbeidsoppgaver

 • Jobben/utdanningen vil i hovedsak skje ved vår poliklinikk hvor vi har 6 legekontorer og 2 operasjonsstuer
 • LIS legene går 4-delt hjemmevakt og da med helgevakter hver 4.helg. Fri fredager etter helgevakt
 • Varierte arbeidsoppgaver innen fagfeltet øyesykdommer. 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og godkjent LIS1-tjeneste
 • Leger med øye-erfaring vil bli foretrukket
 • Erfaring fra fagfeltet vil bli vektlagt
 • Søker må beherske norsk både muntlig og skriftlig (Bergenstest).  

Personlige egenskaper

Vi  ser etter en person som:

 • Er blid og utadvendt
 • Har gode samarbeidsegenskaper
 • Har evne til selvstendig arbeide 
 • Er lærevillig 

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr et meget godt miljø med en relativt ung legestab og med dyktige og trivelige sykepleiere. Leger og sykepleiere jobber tett sammen og alle legekontorene/ operasjonsstuene ligger nær hverandre
 • Gode opplærings- og arbeidsforhold
 • Vi har et sterkt fokus på supervisjon og veiledning av leger i spesialisering og at supervisjon fra erfaren lege skal være lett tilgjengelig.                                                              
 • Lønn etter gjeldende lover og avtaler
 • Gunstig pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLP
 • Muligheten til å arbeide i et spennende og godt fag- og arbeidsmiljø
 • I Bodø er det unik natur med utallige muligheter for turer og fritidsaktiviteter, se www.visitbodo.no  
  https://nordlandssykehuset.no/om-oss/jobb-nordlandssykehuset#leve-og-bo-i-bodo   

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Nordlandssykehuset HF
Kontaktperson
Navn: Tobias Krokstrand
Tittel: Kst.avdelingsoverlege
Telefon: 95278322
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Kirurgisk klinikk legestab Øye, Nordlandssykehuset
Parkveien 95
8007 Bodø
Mer om arbeidsgiver

Vi ligger litt nord for polarsirkelen på tre lokasjoner: Bodø, Lofoten og Vesterålen. Hos oss kan du...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image