Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Bømlo kommune søkjer fastlegar/ALIS med kontorplassering ved Bremnes legesenter og Kystlegane. Fast løn eller næringsdrift.

Bremnes legesenter med plass til 6 legar og Kystlegane med plass til 5 legar er sentralt plassert på Svortland. Kontora er moderne og velutstyrt med høgt kvalifiserte medarbeidarar.

Oppstart etter avtale. 

Arbeidsoppgåver

Me ynskjer å vere fleksible i høve tilrettelegging av dei praktiske sidene ved arbeidsforholdet slik at det best mogleg vert tilpassa din situasjon. Dette i drøftingar med deg.
For begge stillingane gjeld:
 • Kommunal oppgåve etter nærare avtale med inntil 7,5 timar pr veke
 • Pliktig deltaking i legevakt med omlag 3 vakter pr mnd ved Sunnhordland interkommunale legevakt, lokalisert i eige, nytt legevaktsbygg ved Stord sjukehus.
Kvalifikasjonar​​​​​​
 • Lege med norsk autorisasjon.
 • Spesialist i allmennmedisin eller ønskje om å starte spesialisering i allmennmedisin.
 • Gjennomført LIS1 eller norsk turnusteneste.
 • God skriftleg og munnleg framstillingsevne på norsk.

Ved tilsetjing er det krav om politiattest av nyare dato etter Helse og omsorgstenesteloven §5-4. 

Personlege eigenskapar
 • Gode samarbeidsevner og relasjonskompetanse.
 • Evne til å arbeida sjølvstendig.
 • Gode kommunikasjonsevner.
Personlege eigenskapar vert vektlagt. 

Me tilbyr
 • Det er inngått avtale om prosentandel av Helfo-inntekter til legar med kommunal tilsetting. 
 • Godt arbeidsmiljø med fokus på fagleg utvikling gjennom internundervisning, god vegleiing og supervisjon.
 • Moglegheit for ALIS avtale med tilrettelegging for spesialisering i allmennmedisin: God vegleiing frå spesialist, fri til naudsynte kurs og dekking av kursutgift.
 • Bømlo Kommune har avtale med Helse Fonna om teneste i spesialisthelsetenesta som del av spesialisering i allmennmedisin.
 • Moglegheit for overgang til næringsdrift etter fullført spesialisering.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Bømlo kommune
Kontaktperson
Navn: Tove Britt Digernes
Tittel: Leiar for legetenesta
Telefon: 99254351
E-post: Tove-Britt.Digernes@bomlo.kommune.no
Arbeidssted
Bremnes legesenter og Kystlegane
Leidalen 25
5430 BREMNES
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Bømlo er ein landfast øykommune med over 12.000 innbyggjarar, sentralt plassert mellom Bergen og Sta...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image