Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Fastlegehjemmel Holmestrand kommune.
 
Nyopprettet fastlegehjemmel, tillagt stilling som kommunal lege
 
Holmestrand kommune har ca. 25000 innbyggere, og er en kommune i vekst. Vi har en god plassering med nærhet til naturområder. Både for turer, ski og kystlinje. Vi er nær storbyer og flyplass, og har gode kommunikasjonsmuligheter med tog og motorvei. Vi har godt utbygde offentlige tjenester, også innen helse- og omsorg.
 
Det skal opprettes ny fastlegehjemmel (0-liste) ved kommunelegekontoret i Holmestrand kommune, med åpningstid 2 ½ dag/uke. Legekontoret er organisert innen rammen av 8-2 avtale. Hjemmelen er tillagt offentlig legearbeid inntil 2 ½ dag/uke. Dette arbeidet vil kunne være både samfunns- og allmennmedisinsk. Endelig fordeling av legeoppgaver utover fastlegearbeid vil gjøres de kommende måneder, hvor søkers preferanser også vil søkes hensyntatt.
 
Fastlegeordningen er under kapasitetsmessig press i kommunen. Rask oppbygging av liste til ønsket størrelse anses derfor svært sannsynlig.
 
I hht. kommunes plan for legetjenesten vil vi bidra aktivt til både spesialistutdanning og resertifisering av spesialitet. Kommunen ansetter veileder og supervisør, og søker alle relevante tilskudd for ALIS.
 
Stillingen er organisert og lokalisert i virksomhet Helse- og oppvekst, kommunelegekontoret, som er utstyrt med blant annet 24 timers BT, EKG, Spirometri og laboratorium. WinMed benyttes som EPJ-system. NHN er tilknyttet.
Legekontoret har fra før 5 fastleger og turnuslege, alle med åpningstid 2 ½ dag/uke.
Ansettelse:  01.09.23.
 
 
Det forutsettes at vilkår for etablering/drift avtales med fastlegene ved kommunelegekontoret Det må påregnes et innskudd til legesenteret fastlegen etablerer praksis i..
 
 Det er vaktplikt ved Tønsberg Legevakt for kommunens fastleger, p.t. ca. 2-3 vakter/mnd.
 
Erfaring og personlig egnethet vil bli vektlagt. Politiattest må fremlegges før eventuell ansettelse.
 
Kvalifikasjoner for stillingen.
Søkere må ha norsk autorisasjon og norskkunnskaper på høyt nivå. Det forutsettes at søker som ikke er spesialist i allmenmedisin gjennomfører denne spesialiseringen. 
 
For mer informasjon om stillingen og legesenteret tas kontakt med;
Kommuneoverlege Ole Johan Bakke tlf 330 64315
e-post ole.johan.bakke@holmestrand.kommune.no e
 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Holmestrand kommune
Kontaktperson
Telefon: 97680358
Søknad
Søknad sendes: Ole Johan Bakke
Langgt. 45
3080 HOLMESTRAND

Arbeidssted
Kommunelegekontoret
Langgt. 45
3080 HOLMESTRAND