Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

- Vil du bli vår nye kollega? Vil du bli med på laget vårt for å gi barn og ungdom god psykisk helsehjelp i en meningsfylt, lærerik og spennende jobbhverdag? 

BUP Hamar betjener per i dag kommunene Ringsaker, Hamar og Stange med en barnebefolkning på ca. 18000. Vi gir tilbud om spesialisert utredning og behandling av psykiske lidelser til barne- og ungdomsbefolkningen i opptaksområdet. Vi er en tverrfaglig sammensatt poliklinikk, og har i dag ca. 42 stillinger fordelt på 5 behandlingsteam som jobber tett sammen for å gi et godt behandlingstilbud til pasientene, deres familier og våre samarbeidspartnere. I behandlingsteamene har vi satset mye på fagutvikling og fagkompetanse innen ulike evidensbaserte utrednings- og behandlingsmetoder, og det ligger godt til rette for faglig og metodemessig læring og utvikling innen ulike lidelseskategorier og behandlingsmetoder på de ulike teamene. Vi har et godt etablert legemiljø hvor vi i skrivende stund har fire overleger tilknyttet BUP Hamar og til enhver tid ca. 2-4 LIS-leger som er i ulike stadier av spesialiseringsløpet. I tillegg samarbeider man tverrfaglig i team med erfarne og dyktige kollegaer som bl.a. psykologer/psykologspesialister, pedagoger, sosionomer, barnevernspedagog, sykepleiere og helsesekretærer. Det er et godt samarbeid  med den kommunale førstelinjen og fastlegene for å finne den beste formen for samarbeid mellom kommunale instanser og spesialisthelsetjeneste/BUP. 

Vi har ledig en 100 % fast stilling for overlege.

Som overlege ved BUP Hamar vil du inngå i enhetens legegruppe, som består av et fagmiljø med andre overleger og LIS-leger, og bli del av BUP Innlandets faglige nettverk for overleger og LIS-leger, som holder tak i fagutvikling for legegruppen, LIS-utdannelse og andre medisinskfaglige tema. BUP Innlandet består av fem polikliniske enheter lokalisert i ulike byer i Innlandet. Det er også 4 døgnenheter, hvor 2 av døgnenhetene er lokalisert på Sanderud i Ottestad (BUP Akuttenhet og BUP Utredning og behandling). 

 Stillingen krever politiattest jmfr Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).   

Arbeidsoppgaver

Variert, meningsfylt og lærerikt arbeid som lege i poliklinikk, hvor man bistår sårbare barn og ungdom på veien mot et bedre liv.

Utredning, behandling og rådgivning til barn, ungdom og familier som strever med psykiske lidelser.

Medisinskfaglig, somatisk og medikamentelt ansvar for utredning/behandling til pasienter ved teamet/enheten, herunder bl.a. medikamentvurderinger og legeundersøkelser som ledd i barne-/ungdomspsykiatrisk utredning/behandling.

Opplæring og veiledning til lege i spesialisering (LIS-lege) og spesialistansvar i pasientforløp som LIS-lege følger opp.

Kvalitetssikring og spesialistansvar for utredning/behandling gitt av andre klinikere som ikke selv er overlege/psykologspesialist, og medisinskfaglig, somatisk og medikamentelt ansvar for oppfølging i forløp hvor saksansvarlig ikke selv er lege.
Veiledning til, og samarbeid med, samarbeidspartnere som foresatte, kollegaer, kommunale hjelpeinstanser, barnehager og skole.

Tilgjengelighet, fleksibilitet og dialog med fastleger/henvisende instanser og andre samarbeidspartnere.
Tett samarbeid med kollegaer i tverrfaglige behandlingsteam.
Stillingens hovedpreg og teamtilhørighet vil kunne endres ved tjenestlige behov.

Kvalifikasjoner

Søkere må ha norsk autorisasjon som lege. 

Må beherske norsk (eventuelt et skandinavisk) språk både skriftlig og muntlig.

Godkjenning som overlege/legespesialist, hvor klinisk spesialitet i barne-/ungdomspsykiatri vil være en fordel.
Det er en fordel med erfaring fra psykiatri/BUP eller fra klinisk arbeid med barn, ungdom og familier.

Personlige egenskaper

Interesse for arbeid med barn og unges psykiske og somatiske helse.
Evne til og trivsel med å jobbe målrettet og systematisk med endringsarbeid.
Gode evner til å skape virksomme samarbeidsrelasjoner med og rundt barn, foresatte, kollegaer og samarbeidsinstanser.
Ansvarlig og selvstendig, gode evner til å strukturere egen arbeidshverdag og evne til å kontinuerlig ajourføre dokumentasjon/journal i henhold til gjeldende lovverk/forskrift.

Fleksibilitet i forhold til en variert og travel jobbhverdag.

Gode kommunikasjonsevner og å kunne bidra til et godt arbeidsmiljø.

Personlig egnethet vil bli tillagt avgjørende vekt.

Vi tilbyr

Utfordrende og meningsfulle arbeidsoppgaver i en engasjerende virksomhet som spenner seg over et vidt spekter.
Fleksibilitet i arbeidssituasjonen.

Faglig og personlig utvikling.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

Lønn etter overenskomst.
Gode pensjonsordninger i KLP.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova §25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp søkerlista. Søkeren vil i tilfellet bli varslet om dette.

 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Ole Christer Finset Lund
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 97181325
Navn: Bjørg Antonsen
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 97779074
Arbeidssted
BUP HEDMARK POLIKLINIKK HAMAR, Sykehuset Innlandet HF
Vangsvegen 43
2317 Hamar