Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Det er ledig en fastlegestilling og en ALIS stilling ved legesenteret i Averøy kommune.

Beskrivelse av arbeidssted
Averøy legesenter er en veletablert praksis med 7 legestillinger og Lis1 legestilling. Legesenteret er fra 01.01.2023 kommunalt drevet. Vi kan tilby høy kommunal fastlønn, god sykelønnsordning, permisjonsrettigheter og pensjonsordning (KLP), samt en andel av egenandeler og refusjoner på 30/ 40 % avhengig av spesialisering. Ansettelse som ALIS vil være på gode vilkår, og det det vil tilrettelegges for gjennomføring av spesialiseringen. Listestørrelsen er 850 for fastlegestillingen og 700 for ALIS stillingen.

Averøy legesenter er det eneste legesenteret i kommunen. Det er lokalisert på Bruhagen som er kommunesentrum, og sentrum av Kristiansund er kun 15 km unna.

Legesenteret er velutstyrt med romslige lokaler med blant annet ultralyd, to skadestuer og tre undersøkelsesrom for gynekologisk undersøkelse i tilknytning til kontorene. Legesenteret har 3,2 årsverk hjelpepersonale.

Stillingens ansvarsområder er
Fastlegeoppgaver 80% og kommunale legeoppgaver 20%.

Stillingen inngår i legevaktordningen. Averøy kommune har legevaktsamarbeid med kommunene Kristiansund, Gjemnes og Tingvoll, vaktbelastningen er ca. 25- delt, hvor man har tilstedevakt med fastlønn. Vaktene organiseres med to leger på kveldsvakt og en på nattevakt. I helgene er det også to leger på dagvakt.

Kvalifikasjonskrav
Norsk autorisasjon som lege
Det er ønskelig med erfaring fra klinisk allmennmedisin
God norsk fremstillingsevne, både muntlig og skriftlig

Vi søker fastlege/ ALIS
Med interesse for kommunehelsetjeneste og samfunnsmedisin.
Evne til løsningsorientert tenkning med fokus på tverrfaglig samarbeid og samhandling.
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi krever
Den som tilsettes må ha norsk autorisasjon som lege. Oppgi HRP- nummer i søknaden.
Tilsettingen forutsetter at det fremlegges gyldig og tilfredsstillende politiattest før tiltredelse.
Førerkort min. kl. B Averøy legesenter

Annet
Ansettelser etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som fremgår av lover, reglement og tariffavtaler.
Dersom stillingene ikke blir besatt, kan det åpnes for vikariat etter nærmere bestemmelser.

 Søknad sendes
Det ønskes elektroniske søknader. Link til søknadsskjema finnes på denne siden eller på vår hjemmeside https://averoy.easycruit.com/
Attester og vitnemål legges ved søknad den elektroniske søknaden.

Averøy kommune praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Dette innebærer at du som søker må begrunne særskilt om du ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vurderes i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Averøy kommune
Kontaktpersoner
Navn: Sølve Grimstad
Tittel: kommunelege
Telefon: 91884219
E-post: s.grimstad@yahoo.com
Navn: Kjetil Leirbekk
Tittel: Ass. kommunedirektør
Telefon: 48281141
E-post: kjetil.leirbekk@averoy.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Averøy legesenter
Averøyveien 34
6530 AVERØY
Søk på stillingen