Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vil du jobbe med oss?

I Ålesund kommune ligger Vatne, her har du god tilgang til friluftsliv, tett på både fjell og fjord. Med ein køyretur på 20 min så kommer du til Moa, eit av Norges største kjøpesenter.
Vi søker vikar for vår kollega som er i sjukehuspraksis. Vi likar å tenke på oss sjølve som eit kontor med fornøgde pasientar, legar og hjelpepersonell. Listene våre har ung gjennomsnittsalder og det er lite utskifting på pasientpopulasjonen. Både hjelpepersonell og øvrige legar ved kontoret har jobba her i mange år. Vi har eit godt arbeidsmiljø, lyse triveleg lokale som er godt utstyrte og med god romløysing. Det er kommunal drift ved kontoret, noko som gjer at arbeidskvardagen vår flyt lett. Erfarent hjelpepersonell med god kjennskap til pasientpopulasjon og lokal geografi. Spesialist i allmennmedisin er tilstade på kontoret kvar dag, ved behov for rettleiing. 
Turnuslegane vi har hatt ved kontoret fortel at det å drive som fastlege verkar fristande etter tida på Vatne.

Annan info:
 • CGM journalsystem
 • Ålesund kommune er godkjent utdanningsverksemd og tilbyr Alis avtale For LIS3-kandidatar kan det være aktuelt å inngå ALIS-avtale. Vi har gode systemet for rettleiing og supervisor. 
 • Deltaking i kommunal legevaktsordning ved Ålesund Interkommunale legevakt. Dette er en veldreven legevakt, der en jobbar som sjølvstendig næringsdrivande lege på kveldsvakt i vekedagane og på helg. Det er fastlønn på natt. 
 • Kvalifikasjonar
  • Norsk autorisasjon som lege.  
  • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevne.  
  • Personlege eigenskapar for stillinga vil bli lagt stor vekt på.
  • God kunnskap om norsk lovverk.  
  • Gode språkkunnskapar i  norsk munnleg og skriftleg.
  • Ynskjeleg med sjølvstendig vaktkompetanse.
  • Framlegging av tilfredsstillande politi- og tuberkulinattest.  
  Vi tilbyr
  • Personleg egna for stillinga vil bli lagt stor vekt på
  • Interesse for å vere med å bidra inn i utvikling og drift av legesenteret
  • Interesse for kvalitets- og utviklingsarbeid med fokus på pasientsikkerheit
  • Evne til å jobbe i team
  • Evne til fleksibilitet
  • Godt humør og positiv framtoning
  • God arbeidskapasitet
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Ålesund kommune
Kontaktpersoner
Navn: Henning Pilskog
Tittel: Verksemdsleiar
Telefon: 414 28 558
E-post: henning.leiv.pilskog@alesund.kommune.no
Navn: Linn Jenny Husøy Morsund
Tittel: Avdelingsleiar indre
Telefon: 414 46 306
E-post: linn.jenny.husoy.morsund@alesund.kommune.no
Navn: Lisbeth Anita Løvoll
Tittel: Ass. verksemdsleiar
Telefon: 917 43 615
E-post: lisbeth.anita.lovoll@alesund.kommune.no
Søknad
Søknad merkes: Fastlegeheimel Vatne
Last ned søknadsblankett

Arbeidssted
Vatne Legekontor
FV106 1280
6264 TENNFJORD