Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vi søker en fagansvarlig overlege til smertepoliklinikken - Vil du bidra til å bygge opp, styrke og videreutvikle tilbudet? 

Vi søker i utgangspunktet etter spesialist i anestesiologi, men evt annen relevant spesialitet vil også bli vurdert.

Vi søker en person med god arbeidskapasitet, gode samarbeidsevner og evne til tverrfaglig tilnærming til vår komplekse pasientgruppe.

Smertepoliklinikken er organisert som en egen seksjon under Anestesiavdelingen.

Vi har et tverrfaglig miljø der anestesileger, sykepleiere, fysioterapeut, kiropraktor, psykologer og merkantilt personell utgjør teamet rundt pasientbehandlingen. 

Smertepoliklinikken tilbyr tverrfaglig utredning og behandling til pasienter med langvarige smerter. Seksjonens behandlingstilbud inkluderer invasive teknikker som blant annet blokkader og radiofrekvensdenervering. Poliklinikken organiserer også akutt smerteteam som tilser inneliggende pasienter med komplekse smertetilstander. 

Den fagansvarlige overlegen vil ha ansvaret for det medisinskfaglige tilbudet på poliklinikken og akuttsmerteteam og har mulighet til å videreutvikle fagtilbudet på klinikken i samarbeid med seksjonsleder.

Personalmessig tilhører du smertepoliklinikken og seksjonsleder er nærmeste personaladministrative leder.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Alle søkere bes søke elektronisk

Arbeidsoppgaver

 • Poliklinisk vurdere og behandle pasienter med kroniske, ikke maligne smertetilstander 
 • Bygge opp, styrke og videreutvikle seksjonens ulike behandlingstilbud  
 • Bidra faglig i tverrfaglige møter og rundt pasienten
 • Gjennom undervisning og veiledning bidra til seksjonens kompetanseutvikling i seksjonen og anestesiavdelingen.
 • Skal sammen med seksjonsleder bidra til kvalitetsutvikling og gode rutiner på smertepoliklinikken 

Kvalifikasjoner

 • Legespesialist (anestesiologi, nevrologi eller annen relevant spesialitet) 
 • Kompetanse og interesse for kronisk smerteproblematikk.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet
 • Trives med å jobbe i tverrfaglig team
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø.
 • Må kunne flytende norsk muntlig og skriftlig

Vi tilbyr

 • Videreutdanning og kurs innen smertebehandling dersom ønskelig
 • Deltagelse på kurs og kongresser som er relevant for smertefaget
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppe- og ulykkesforsikring samt fritidsulykkeforsikring
 • Et trivelig arbeidsmiljø i stadig utvikling
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass
 • Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Universitet
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Inger Westblom
Tittel: Seksjonelder
Telefon: 67964336
Navn: Else-Marie Ringvold
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 90919087
Hjemmeside
Arbeidssted
Kirurgisk divisjon, Anestesi
Sykehusveien 25
1478 Lørenskog