Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU), Sørlandet sykehus Kristiansand har ledig stilling for
overlege og stillingen lyses ut for 2. gang. Tiltredelse skjer etter nærmere avtale.

HABU er en av seks enheter i Barne- og ungdomsavdelingen (BUA) og ligger i nær tilslutning til denne. BUA har en egen enhet for leger og legearbeid i HABU kan, dersom søker ønsker det, også ses i sammenheng med arbeid i avdelingens barnepoliklinikk og sengepost. HABU er samlokalisert med RIB (Regionalt senter for intensivert
habilitering). 

HABU har ansvar for å gi tverrfaglige spesialisthelsetjenester til barn og unge 0 til 18 år med medfødt og ervervet
hjerne skade, nevrologiske utviklingsforstyrrelser, syndromer, nevromuskulære sykdommer
og autismespekterforstyrrelser. Enheten har ansvar for tverrfaglig oppfølgingsprogram
for prematurt fødte barn og yter også legetjeneste til RIB. Det tverrfaglige
teamet består foruten lege, av fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom,
sykepleier, psykolog, vernepleier og pedagog og sekretærstøtte. I
tillegg til den utlyste stillingen jobber det to andre overleger i HABU.

Legearbeidet innebærer diagnostikk, medisinsk oppfølging og tverrfaglig samarbeid. Legene har i
tillegg faste faglige møter med barnenevrologer på HABU i Arendal og med
barneleger i avdelingen. Det foregår et utstrakt klinisk samarbeid med 3.linjetjenesten
gjennom felles klinikker (muskelklinikk, ortopedi, genetikk). I tillegg
samarbeider HABU tett med 1.linjetjenesten.   

Leger i HABU gis muligheter for faglig utvikling gjennom kurs og deltagelse på faglige møtearenaer
regionalt og nasjonalt. Leger i HABU arbeider dagtid og har fleksitidsordning.  

HABU deltar i utviklingsprosjekt på regionalt og nasjonalt og har et tett samarbeid med RHABU (regionsenter for habiliteringstjenesten for
barn og unge)  

Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell §20 (gjelder arbeid med barn og
utviklingshemmede).

Alle søkere bes vedlegge dokumentasjon på
utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger.

Sørlandet sykehus ønsker at ansatte skal
gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er
kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming,
nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i
arbeidslivet. 

Arbeidsoppgaver

 • Utredning (medisinsk diagnostikk, differensialdiagnostiske vurderinger)
 • Oppfølgingsarbeid overfor barn/unge og foreldre
 • Rådgivning/veiledning/undervisning overfor kommunale samarbeidspartnere.
 • Lege vil ha hovedtilhørighet i et team, men kan også få oppgaver i forhold til andre barn og familier fra andre team 
 • Delta i enhetens interne og eksterne kursvirksomhet.

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som lege                                                                                                                                                                                                                                                               
 • Spesialist eller påbegynt relevant spesialitet 
 • Ønskelig med erfaring målgruppen.
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig, samt gode kommunikasjonsferdigheter
 • Førerkort.

Personlige egenskaper

 • Trives med både selvstendig arbeid og arbeid i tverrfaglig team
 • Trives med høyt arbeidstempo
 • Fleksibel og tilpasningsdyktig 
 • Interesse for FOU-arbeid.
 • God muntlig formidlingsevne og skriftlig framstilling 
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • Et spennende faglig arbeid med barn og familier.
 • Flere av HABUs medarbeidere deltar i forsknings- og utviklingsprosjekter.
 • For lege som ikke er spesialist tilbys veiledning og tilrettelegging for spesialisering.
 • Et arbeidsmiljø preget av tverrfaglighet og med mange erfarne, entusiastiske og dyktige kolleger.
 • Fleksitidsordning.
 • Utdanningspermisjon for spesialister i tråd med gjeldende regelverk.  
 • Enheten kan være behjelpelig med bolig.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Navn: Randi Damgård
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 38 07 43 92
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Habiliteringstjenesten for barn og unge, Kristiansand
Egsveien 100
4615 Kristiansand
Mer om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF er Agders største kompetansebedrift. Med over 7000 ansatte og et bredt spekter ...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image