Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vi søker en faglig engasjert psykiater i 100 % stilling der 50 % er forankret i nyopprettet FACT team og 50 % stilling i psykose poliklinikk.  

DPS Øvre Romerike (DPØ) er alltid i utvikling og vi utvider vår tjeneste med FACT team i 2023. Denne stillingen har seksjonsleder i psykosepoliklinikken (TIRe) som nærmeste leder.  Stillingen er organisert slik at 50% vil være tilknyttet FACT teamet og 50% er tilknyttet TIRe. FACT delen vil være fysisk lokalisert i Nannestad mens de 50% som er tilknyttet psykosepoliklinkken vil være lokalisert i DPS Øvre Romerike på  Jessheim. Faglig fokus vil være i det teamet du er på jobb i  den dagen.

FACT teamet er et nyopprettet , tverrfaglig team som består av ansatte fra DPS Øvre Romerike og kommunene Ullensaker, Eidsvoll, Nannestad, Gjerdrum og Hurdal. Som overlege i et FACT team vil du være med å utvikle FACT teamet sammen med kolleger etter FACT modellen. FACT modellen er recoveryorientert der spesialsithelsetjenesten sammen med kommunehelsetjenesten møter pasienten, pårørende og andre samarbeidspartnere der pasienten bor. Målgruppen er mennesker med alvorlig psykisk lidelse ofte i kombinasjon med avhengighetsproblematikk. Teamet vil bestå av 5 Casemanagere med forskjellig bakgrunn, Psykologspesialist, Psykiater, Teamleder og kontorfaglig. Teamet jobber autonomt i tett samarbeid med kollegaer i DPS og ARA og de kommunale Rus og Psykiatritjenester. 

TIRe  ved DPØ er et godt etablert, tverrfaglig team sammensatt bestående av 3 overleger, 1 LIS lege, 1 psykologspesialist, 2 psykologer, 3 psykiatriske sykepleiere og 1 sosionom. Vi utreder pasienter med mistanke om psykose og har fokus på tidlig intervensjon. Vi behandler pasienter med førstegangspsykose, tilbakevendende psykose, pasienter med psykoselidelse som trenger sammensatte tjenester og samtidig ruslidelse. TiRe har ansvar for pasienter underlagt tvungen psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD) og pasienter dømt til behandling. Vi tilbyr våre pasienter individuell behandling og gruppebehandling  i form av IMR. Vi har også et tett samarbeid med IPS. Vi har  kompetanse i psykoedukativt familiearbeid. 

DPS Øvre Romerike med TIRe ligger 10 minutters gange fra togstasjonen eller fem minutter med buss.  30 minutter med bil fra Oslo og  10 minutter fra Oslo Lufthavn. FACT teamet er lokalisert i Nannestad sentrum. 

Alle må søke elektronisk.

Du er velkommen som søker til stilling som psykiater i et utviklingsorientert fagmiljø basert på gjensidig tillit. 

Arbeidsoppgaver

 • Behandling av  pasienter i nært samarbeid med kolleger i teamet. 
 • Være lege og spesialist  i forløp der andre kolleger er behandler/ case manager.
 • Være supervisor ved utarbeidelse av behandlingsplaner og følge disse opp sammen med casemanager, teamet, pasient og nettverket rundt,. 
 • Utføre spesialistvurderinger/rådgiving/ medisinvurderinger ,kvalitetssikring av pasientforløp i team, godkjenne epikriser, bistand ved håndtering av kriser, vurdere pasientens tilstand og gjennomføre tiltak i samarbeid med behandler/ case manager.
 • Oppsøkende virksomhet på pasientens arena.
 • Veiledning av LIS leger
 • Akuttvurderinger, vurderinger av samtykkekompetanse, innleggelser og tvangsvurderinger.
 • Samarbeid med andre tjenester innenfor spesialisthelsetjenesten, og primærhelsetjenesten samt nettverket rundt pasientene.
 • Samarbeid med pårørende  
 • Deltakelse i inntaksarbeid  for FACT .
 • Deltakelse i fag og kompetanseutvikling for FACT team og psykose poliklinikk.
 • Bidra i internundervisning i FACT team og i psykoseteamet.
 • Bistand til andre seksjoner ved behov
 • Frivillig deltakelse i bakvaktsordning for fem DPS i Akershus Universitetssykehus. 

Kvalifikasjoner

 • Norsk legeautorisasjon
 • Norsk godkjenning som spesialist i psykiatri.
 • Gode norsk kunnskaper - muntlig og skriftlig.
 • Forståelse av spesialisthelsetjenestens rolle i samfunnet (systemtenkning og systemkunnskap).
 • Forståelse og erfaring med tvungen psykisk helsevern uten døgnopphold og dom til behandling. 
 • Kunnskap om nasjonale retningslinjer, sentrale lover og forskrifter som anbefales og styrer deler av arbeidet i  FACt team og psykoseteam.
 • Erfaring fra arbeid i FACT team og interesse for psykosefeltet er ønskelig.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner. Må like å arbeide med andre, både pasienter og behandlere.
 • God evne til å være fleksibel, selvstendig og ansvarsbevisst basert på gjensidig tillit. 
 • Må ha interesse for å arbeide i team
 • Ha god kunnskap om psykoselidelser og interesse for utadrettet arbeid etter FACt modellen. 
 • Personlig egnethet vektlegges.  

Vi tilbyr

 • Deltakelse i et spennende utviklingsarbeid på tvers av kommunegrenser og faglige søyler.
 • Arbeidserfaring du ikke får så mange andre steder.
 • Spennende og variert arbeidshverdag.
 • Pionerarbeid med en godt etablert modell.
 • Videre faglig utvikling og kompetanse. 
 • Ahus har et bredt spekter av idretts- og kulturtilbud
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet.
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud.
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass. 

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Tom Ellingsen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 92284138
E-post: tom.ellingsen@ahus.no
Navn: Kristin Andersen Landet
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 63941300
E-post: Kristin.andersen.landet@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
TiRe psykose poliklinikk og FACT Gardermoregionen ved DPS Øvre Romerike  
Henrik Bullsvei 123
2052 Jessheim