Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Nittedal kommune har ledig  vikariat  80-100% stilling  på Døli pleie- og omsorgssenter i 6 måneder for sykehjemslege med tiltredelse 01.03.23.  

Kommunen har to sykehjem med til sammen 109 plasser. Døli med  tre langtidsavdelinger, en korttidsavdeling og Skytta med langtidsplasser  for demens.

Det er pt  2,2  faste årsverk sykehjemsoverlege  og det har vært en periode midlertidig 0,2 årsverk til knyttet  blant annet til veiledning internt.,  1,8 - 2 årsverk er plassert på Døli ,hvor av to dager (40%)  brukes til utdanning på Ulevåll(OUS) av den faste sykehjemlegen. Dette samarbeidet med Geriatrisk avdeling på Ullevåll, medfører også at det er geriater tilgjengelig hver 14 dag for sykehjemmene.Det er i tillegg LIS1 lege ca 1dag pr uke. og  noe mer i slutten av perioden.

Vi ønsker en lege med stort engasjement for sykehjemsmedisin og fagutvikling og som har evne til å samarbeide tett med øvrig personale til det beste for våre pasienter. Leger med spesialisering innenfor geriatri eller allmennmedisin oppfordres til å søke. 

Det kan bli mulighter for å videreføre  vikariatet helt eller delvis , evt. i kombinasjon med andre kommunale legeoppgaver. Ved ønske om å kombinere deltid sykehjem med annen kommunal oppgave  eller om det er aktuelt senere, vennligst oppgi dette i søknaden, da det kan bli slike oppgaver i samme periode  eller senere i år.

Arbeidsoppgaver
 • Utredning, behandling og oppfølging av pasienter på både kort- og langtidsavdeling
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Fag- og kvalitetsutvikling 
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Ønskelig med erfaring innenfor indremedisin, geriatri eller allmennmedisin 
Personlige egenskaper
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig
 • Gode samarbeidsevner
 • Strukturert
 • Ansvarsbevisst
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Arbeids- og lønnsbetingelser i henhold til gjeldene lover og tariffavtaler
 • Et positivt arbeidsmiljø med dyktige og ansvarlige kollegaer
 • Ny veldferdsteknologi
 • Gode pensjonsordninger i KLP
 
Vi gjør oppmerksom på at opplysninger og søkeren kan bli gjort offentlige, jfr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (offentleglova §25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom reservasjonen ikke tas til følge.

Kommunen har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne, uavhengig av livssyn og seksuell orientering
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Nittedal kommune
Kontaktpersoner
Navn: Karianne Reese Larsen
Tittel: Sykehjemsoverlege/koordinator leger på sykehjem og tillitsvalgt
Telefon: 99565736
E-post: karianne.reese.larsen@nittedal.kommune.no
Navn: Irene Teslo
Tittel: Enhetsleder/Kommuneoverlege
Telefon: 91831941
E-post: irene.teslo@nittedal.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Vargveien 1
1488 HAKADAL