Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Trondheim kommune ved Enhet for legetjenester og smittevernarbeid har ansvaret for tildeling av ledige fastlegehjemler og delelister. Det er for tiden 38 private legekontorer og 200 fastleger i Trondheim. 

Ved Sørbyen legesenter er det en ledig fastlegehjemmel fra 1. juni 2023. Avtalehjemmelen som lyses ut har for tiden et listetak på 1000 innbyggere. Ny hjemmelsinnehaver vil ha mulighet til å endre listestørrelsen om ønskelig. Ny lege må godta senterets internavtale. 

Sørbyen legesenter er et veldrevet 6-legesenter på Tiller ti minutter sør fra Trondheim sentrum og har til sammen ca. 6500 listepasienter. Gode parkeringsmuligheter og det er lett tilgjengelig med buss. På Sørbyen jobber de sammen for å ha en trivelig arbeidsplass med høy faglig standard og god service til pasientene sine. De prioriterer kursing, internundervisning og egen smågruppe. Det settes av tid i timeboka til egen kontordag, de har faste driftsmøter og en velfungerende kollegial fraværsdekning.

Legesenteret holder til i moderne lokaler med åtte legekontor, kirurgirom, skiftestue, lab, pauserom/kjøkken og møterom. De har LIS1 og som regel 6. års medisinstudenter fra NTNU om høsten. Arbeidsmiljøet er meget godt og de har hatt stabil bemanning på lege- og sekretærsiden i mange år. Journalsystemet som brukes er CGM Allmenn med Helsenorge og NOKLUS på lab. 

Det er ønskelig med oppstart i hjemmelen fra 1. juni 2023. Endelig dato avklares med legesenteret.

HPR-nummer og minimum tre referansepersoner oppgis i søknaden.

For mer informasjon, ta kontakt med kontaktpersoner på senteret, Torstein Sakshaug mobil 41 61 21 05 og Ingeborg Hov mobil 91 54 89 49.

Trondheim kommune har for tiden fått mulighet til å tilby ALIS-tilskudd til lege i spesialiseringsløp for å bli allmennspesialist etter gitte kriterier fra Helsedirektoratet.

Du kan lese mer om fastlegeordningen og hva det betyr å inngå individuell avtale med kommunen om avtalehjemmel på KS sin informasjonsside. Se også Forskrift om fastlegeordning i kommunene.

Arbeidsoppgaver
 • Ivareta fastlegetjeneste til pasienter på innbyggerlisten.
 • Kommunale allmennlegeoppgaver inntil 7,5 timer per uke i full kurativ praksis. Det innvilges automatisk fritak av kommunale allmennlegeoppgaver det første halvåret.
 • Deltakelse i interkommunal legevakt, per i dag 1-2 vakter per måned på ettermiddag / kveld.
 • Bidra til videreutvikling av legesenteret.
Kvalifikasjoner
 • Er spesialist i allmennmedisin, godkjent allmennlege eller under spesialisering for å bli spesialist i allmennmedisin (er ferdig med LIS1 ved tidspunkt for planlagt oppstart i hjemmel)
 • Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig.
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling.
 • God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra primærhelsetjenesten i Norge som lege.
 • Erfaring fra norsk fastlegepraksis vil bli vektlagt.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Personlige egenskaper
 • Særlig interesse for allmennmedisin, både som fastlege og i kommunal allmennlegetjeneste
 • Evne til å jobbe selvstendig, men også be om råd når det er nødvendig
 • God evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen
 • Personlig egnethet til pasientbehandling
 • Personlig egnethet til drift av privat legesenter
 • Legekontorets preferanser vil bli tillagt stor vekt
Vi tilbyr
 • Trondheim kommune er opptatt av kvalitet i fastlegetjenesten og godt samarbeid mellom fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten / kommunale tjenesteområder.
 • Kommunen har jobbet med helhetlige pasientforløp for de fleste tjenesteområder. Her har fastlegen en viktig rolle.
 • Trondheim kommune og fastlegene har et velfungerende samarbeidsutvalg.
 • Trondheim kommune har for tiden fått mulighet til å tilby ALIS-tilskudd til lege i spesialiseringsløp for å bli allmennspesialist etter gitte kriterier fra Helsedirektoratet.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Trondheim kommune
Kontaktpersoner
Navn: Ida Marie Hembre
Tittel: Konsulent fastlegeordninga
Telefon: 47507036
Navn: Jarl Kristian Røbech
Tittel: Avdelingsleder legetjenesten
Telefon: 95209113
Navn: Hilde Lisbeth Myhre
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 91112763
Arbeidssted
Vestre Rosten 79
7075 TILLER