Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Steinkjer kommune søker nå etter en strategisk og engasjert kommuneoverlege, og er på jakt etter deg som ønsker å bidra til å gi befolkningen gode tjenester, både i daglig drift, og via den langsiktige og strategiske planleggingen.
Som kommuneoverlege er du organisert i fagstab HR og fellestjenester med kommunalsjef som nærmeste leder. Du har blant annet ansvar innen smittevern, folkehelse inkludert miljørettet helsevern, beredskap, psykisk helsevern, LIS 1 og LIS 3, samt å bistå i oppfølging av fastlegetjenesten. Du organiserer selv ditt fagsamarbeid med aktuelle fagstaber, etater, sektorer og enheter, og andre samarbeidspartnere.

Arbeidsoppgaver
 • Ansvar blant annet innen smittevern, folkehelse, psykisk helsevern og beredskap
 • Delta i kommunens langsiktige og strategiske planlegging
 • Faglig leder for utdanningsløpene til LIS 1 og LIS 3 i kommunen
 • Bistå i oppfølging av fastlegetjenesten og andre legetjenester i kommunen
 • Delta i lokale, regionale og eventuelt nasjonale råd, utvalg og nettverk 
 • Kommunens øverste medisinskfaglige rådgiver
Kvalifikasjoner
 • Medisinsk embetseksamen
 • Påbegynt/fullført spesialistutdanning i samfunnsmedisin, eller oppstart i spesialisering ved oppstart i jobben
 • Interesse og engasjement for samfunnsmedisin
 • Kunnskap om kommunal styring, organisering og ledelse
 • Kunnskap og interesse for arbeid innen smittevern, folkehelse og beredskapsarbeid
 • Tidligere erfaring med prosjekt, utredning- og utviklingsarbeid er positivt
 • Relevant arbeidserfaring innen lignende stilling er en fordel
 • Arbeidserfaring som fastlege og legevaktslege er en fordel
 • Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig
 • Førerkort klasse B
 • Gode IKT-ferdigheter
Personlige egenskaper
 • Stort faglig engasjement
 • God relasjonsbygger med offensiv, strukturert, resultatorientert og systematisk arbeidsform
 • Vilje til å ta ansvar og tenke helhetlig
 • Evne til å inkludere medarbeidere
 • Positiv, fleksibel og inspirerende
 • Høy arbeidskapasitet og gjennomføringsevne, du liker travle dager med mange varierte oppgaver
 • Beslutningsdyktig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt   
Vi tilbyr
 • Spennende og utfordrende stilling
 • Tverrfaglig kompetansemiljø
 • 4 måneders utdanningspermisjon med lønn per 5-årsperiode til lege med relevant spesialitet jf. SFS 2305 § 11.4-11.6
 • Tilrettelegging for spesialisering i samfunnsmedisin, inkludert lokal veileder, for lege uten slik kompetanse
 • Fast og erfaren stedfortreder
 • Lønn etter avtale
 • Tilsetting skjer på kommunale hovedtariffavtale, med gode pensjons og forsikringsordninger.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Steinkjer kommune
Kontaktperson
Navn: Ann-Karin Vang
Tittel: Kommunalsjef HR og fellestjenester
Telefon: 92491968
E-post: ann-karin.vang@steinkjer.kommune.no
Arbeidssted
Steinkjer Rådhus
Kongens Gate 39
7713 Steinkjer