Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Helgelandssykehuset Mo i Rana har ledig 2 faste stillinger for lege i spesialisering i anestesi. Oppstart snarest eller etter nærmere avtale.

Arbeid som anestesilege omfatter alle fagets fire søyler; anestesi, intensivmedisin, smertemedisin og akuttmedisin. Anestesiavdelingen har ansvaret for behandlingen av nyfødte inntil evt. overflytting til barneavdeling. 

Helgelandssykehuset avd. Mo i Rana driver i dag generell kirurgi, inkl. mage-tarm kirurgi, generell gynekologisk kirurgi og et bredt spekter av ortopedisk kirurgi, inkl. protesekirurgi og ryggkirurgi. Sykehuset har fullverdig akuttkirurgisk beredskap.

Helgelandssykehuset Mo i Rana gir et tilbud til ca. 34 000 innbyggere. Sykehusenheten Mo i Rana har ansvaret for ortopedisk kirurgi for hele Helgeland, med et opptaksområde på 78 000 innbyggere. Vi samarbeider tett med Nordlandssykehuset i Bodø og Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø.

Mo i Rana ligger mellom fjord og fjell helt innerst i Ranfjorden, sør for Saltfjellet og Polarsirkelen. Omgitt av flott natur er Mo i Rana et godt utgangspunkt for naturopplevelser til fjells eller havs. Mo i Rana framstår i dag som et handelssentrum med en rekke store kjøpesentre, mange mindre butikker, spisesteder og badeland. Nordland teater, ulike festivaler og konserter gir et rikt og variert kulturliv. Ny flyplass er under bygging. 

Arbeidsoppgaver

 • Betjene operasjonsavdelingen med anestesiologiske tjenetester
 • Ansvar for intensivavdelingen med både kirurgiske og medisinske pasienter og med kapasitet på inntil 2 respiratorpasienter
 • Betjene fødeavdelingen med omlag 280 fødsler per år
 • Arbeid i akuttmottaket hvor anestesilegen inngår i både traumeteamet, indremedisinsk akutteam og barne- og voksen Best team

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent turnustjeneste
 • Søker må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Du kommuniserer og samarbeider godt med både pasienter og personale
 • Du har et ønske og en vilje til utvikling av avdelingen i tråd med utviklingen innen fagområdet og i samsvar med behovet for spesialisttjenester til Helgelands befolkning.
 • Du er ansvarlig
 • Du er fleksibel

Vi tilbyr

 • Dedikerte kollegaer med høy faglig kompetanse
 • Godt og stabilt arbeidsmiljø
 • Gunstig pensjonsordning i KLP
 • Overlegepermisjon etter gjeldende overenskomst
 • Fritid i naturskjønne omgivelser
 • Aktiv velforening som organiserer ulike sosiale tilbud samt driver utleie av ny rorbu på Helgelandskysten

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Cand med
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helgelandssykehuset HF
Kontaktpersoner
Navn: Christian Wiltsch
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 47756842
E-post: Christian.Wiltsch@Helgelandssykehuset.no
Navn: Rolf E Tuset Hansen
Tittel: Enhetsleder Intensiv/Dagkirurgi/Anestesileger
Telefon: 90210652
E-post: rolf.hansen@helgelandssykehuset.no
Arbeidssted
Akuttmedisinsk klinikk Mo i Rana
Sjøforsgata 36
8607 Mo i Rana