Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vi søker nå lege til 100 % fast stilling. Stillingen er ledig omgående og er tilknyttet Helsehuset og sykehjem. Arbeidstid er dagtid hverdager med 7-delt helgevakt ordning.
Stillingen ligger under Team kommunale legetjenester. Kommunen har 6 sykehjem med 455 langtidsplasser. Det er tilknyttet legestillinger til alle sykehjemmene. Helsehuset har 85 korttidsplasser inkludert kommunal akuttdøgnavdeling (KAD), palliative plasser og rehabiliteringsplasser.

Arbeidsoppgaver 
Oppgavene omfatter utredning, behandling og oppfølging av pasienter, inkludert samarbeid med pårørende. Det er tett samarbeid med dyktig og engasjert helsepersonell på avdelingene.  Legene bidra i internundervisning og fagutviklingen på helsehuset og sykehjemmene.
Legene er en del av et felles kollegium som veileder, støtter og dekker for hverandre ved fravær. Vi har flere spesialister ansatt, en medisinskfaglig overlege og vi har to spesialister i allmennmedisin på helsehuset. Helsehuset er godkjent for to av læringsmålene  for ALIS kandidater. Kommuneoverlegen  har ansvar for ALIS  og sørger for et forutsigbart ALIS løp med veileder og kompetanseplan.
 
Kommunen har vedtatt en fagplan for legetjenestene med tiltak som skal utvikles de neste årene. Tjenestene er i kontinuerlig utvikling og som lege i teamet er du aktiv bidragsyter i utviklingen. Fagsystemet Gerica benyttes som elektronisk pasientjournal.

Kvalifikasjoner
Stillingen krever norsk autorisasjon som lege med godkjent LIS1 tjeneste. Relevant klinisk erfaring vil også vektlegges, eksempelvis fra allmennmedisin, indremedisin eller geriatri.
Leger som venter på LIS1 med klinisk erfaring kan tilsettes i vikariater. 

Personlig egenskaper
Vi ser etter dyktig kliniker som vil bidra til fag- og kvalitetsutvikling av de kommunale legetjenestene og kommunens helse og omsorgstjenester. Stillingen krever evne til å jobbe selvstendig, men også gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og instanser med en løsningsorientert tilnærming til beste for pasientene.
Vi har fokus på et raust, kollegialt og godt arbeidsmiljø. Det er viktig at den som ansettes ønsker å bidra til dette.
God muntlig og skriftlig framstillingsevne er nødvendig. Fleksibilitet, samarbeidsevner og personlig egnethet vil vektlegges.

Vi tilbyr
Gode pensjons- og forsikringsordninger.
Tilrettelegging for spesialisering i allmennmedisin eller annen relevant kompetanseutvikling.
Mulighet for overlegepermisjon etter Legeforeningens kriterier.
Hyggelig kollegium i et større legemiljø.
Egen lønnsstige for leger i Sarpsborg kommune.
Lege i klinisk stilling, i spesialisering 0-2 års etter autorisasjon*kr. 770 000
Lege i klinisk stilling, i spesialisering mer enn 2 års erfaring etter autorisasjon*kr. 905 000
Lege i klinisk stilling, i spesialisering mer enn 4 års erfaring etter autorisasjon*kr. 910 000
Lege i spesialitet 0-2 år etter spesialitet kr. 1 010 000
Lege i spesialitet mer enn 2 år etter spesialitet kr. 1 055 000
LIS 1: kr 657 900

*Tellende fra turnus/LIS1 start eller fra autorisasjon der det ikke er et krav om turnus/LIS1, men forutsetter gjennomført turnus/LIS1 for de som har krav om dette for videre spesialisering.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Sarpsborg kommune
Kontaktpersoner
Navn: Rebecca Skauge
Tittel: Teamleder
Telefon: 918 58 181
E-post: rebecca.skauge@sarpsborg.com
Navn: Henrik T Widnes
Tittel: Medisinskfaglig overlege
Telefon: 472 43 598
E-post: henrik-theodor.widnes@sarpsborg.com
Hjemmeside
Arbeidssted
Team kommunale legetjenester
Roald Amundsens gate 17
1723 SARPSBORG