Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Sykehuset i Vestfold har ledig fast stilling som overlege ved Senter for kreft og blodsykdommer.

Senter for kreft og blodsykdommer (SKB) er organisert i Medisinsk klinikk, og dekker tilbudet innen onkologi, hematologi og spesialisert palliasjon for Vestfolds 240.000 innbyggere. Senteret har ansvar for pasienter med de fleste onkologiske og hematologiske diagnoser i alle sykdomsfaser. Innen spesialisert palliasjon har vi også pasienter med ikke maligne diagnoser.

Seksjonen har totalt 14 overlegestillinger og 7 LIS-stillinger. Den palliative driften har to overlegestillinger, og en spesialist i allmennmedisin eller LiS Onkologi i rotasjon. Hematologiske og onkologiske overleger har felles 8-delt vaktordning med tilstedevakt til kl 19 på hverdager og kl 16 i helg. Utenom disse tidene betjenes hjemmevaktordning. Hvis søker tilhører en av disse spesialitetene, er det aktuelt å delta i vaktordningen. 

Den palliative driften har ansvar for og disponerer 6-8 senger i eget team i sengeposten. De har polikliniske konsultasjoner, og ambulerer til pasientens hjem eller institusjon i samarbeid med kommunehelsetjenesten. I tillegg tilser de pasienter med ikke-malign sykdom på andre seksjoner.

Vi har ett godt samarbeid med smertepoliklinikken som er organisert i Avdeling for anestesi. 

En stor andel av sykepleierne har spesialutdanning i onkologi eller palliasjon. Det er faste sykepleiere både i sengepost, poliklinikk og ambulant team. Alle kommuner i Vestfold har lindrende senger på sykehjem og egne kreftkoordinatorer. Flere kommuner har leger med kompetanse og bred erfaring i palliativ medisin. Det palliative teamet samarbeider tett med disse om enkeltpasienter og familie, og har da i vesentlig grad konsulentfunksjon. 

Tverrfaglighet er i fokus, og seksjonen har ansatt sosionom som bistår pasienter vedrørende spørsmål om rettigheter i arbeidsliv, arv, gjeld etc. Sykehusets prestetjeneste er nær knyttet til Senter for kreft og blodsykdommer, både som samtalepartnere for pasienter og pårørende, og som veiledere i etisk refleksjon for personalet. Videre er klinisk farmasøyt i tett samarbeid med både lege og sykepleietjenesten.

Sykehuset i Vestfold ligger i gangavstand fra Tønsberg jernbanestasjon, og det er mulig å pendle fra Oslo, Drammen eller øvrige Vestfoldbyer. 

Kvalifikasjoner

 • Kompetanseområde i palliasjon eller relevant erfaring innenfor palliasjon
 • Spesialist i onkologi, anestesi, indremedisin, spesialist i allmennmedisin. Andre spesialiteter kan være aktuelle
 • Søkere må beherske muntlig og skriftlig skandinavisk språk for forsvarlig yrkesutførelse
 • Den som tilsettes må kunne dokumentere norsk offentlig godkjenning og inneha norsk arbeidstillatelse
 • Autorisasjon/fagbrev/utdanning 
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig, Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet og gode relasjonelle egenskaper vektlegges ved ansettelsen
 • Evne til å håndtere kompliserte kliniske situasjoner
 • Interesse for supervisjon og veiledning av LIS
 • Evne til å samarbeide tverrfaglig
 • Evne til å arbeide strukturert, selvstendig og håndtere høyt tempo
 • Ansvarsbevisst og beslutningsdyktig

Vi tilbyr

 • Gode kollegaer og et høyt kvalifisert fagmiljø
 • Spennende faglige utfordringer
 • Flotte lokaler i nytt sykehusbygg
 • Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. For mer info les www.klp.no
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktperson
Navn: Nina Cecilie Firing
Tittel: Senterleder
Telefon: 412 85393
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Senter for kreft og blodsykdommer, Sykehuset i Vestfold HF
Halfdan Wilhelmsens alle 17
3103 Tønsberg
Søk på stillingen