Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
En av våre leger har sluttet og Asker kommune lyser derfor ut hjemmelen med oppstart våren 2023. Det kan være aktuelt å tilby et vikariat for en avtalt periode.

Slemmestad legekontor holder til i pene lokaler sentralt plassert på Slemmestad i Asker kommune med gangavstand til blant annet Rortunet kjøpesenter. 

Slemmestad ligger ca 15 minutter fra Asker sentrum og har nær tilknytning til offentlig kommunikasjon med buss og hurtigbåt til Oslo, og det er stor aktivitet med omfattende nybygging i området inkludert nytt sentrum under oppbygging. Det er forventet befolkningsvekst de neste årene og den sterke veksten gir gode muligheter for å sikre stabil pasienttilgang.
Slemmestad legekontor er en veletablert 2-legepraksis med dyktig og stabil lege- og hjelpepersonelldekning. Legekontoret benytter CGM WinMed 3, er tilknyttet Helsenett og har elektronisk meldingstjeneste med sykehus og hjemmesykepleien. Slemmestad legekontor er en moderne praksis med godt utrustet laboratorium og utstyr. Dagens fastlege har et listetak på 1350 pasienter.
 
Arbeidsoppgaver
 • Den som tildeles hjemmelen kan tilpliktes allmennmedisinske oppgaver i kommunen og må ta del i legevakt. For tiden er dette ved Bråset legevakt
 • Deltakelse på ALU-møter (Allmennlegeutvalget) er obligatorisk
 • Ny hjemmelsinnhaver er også forpliktet til å ta del i kollegiale fraværsordninger
Kvalifikasjoner
 • Spesialist i allmennmedisin, ferdig eller påbegynt
 • Det er en forutsetning at søker innehar norsk autorisasjon og har gode norskkunnskaper - både muntlig og skriftlig
 • Søker må ha kjennskap til norsk helsevesen, erfaring fra allmennmedisin i Norge, og det er ønskelig med erfaring fra drift av legekontor
 • Det vil bli lagt vekt på faglige kvalifikasjoner og personlig egnethet
 • Det er ønskelig med gode datakunnskaper og erfaring med digital kommunikasjon
 • Det er en fordel med god kjennskap til tjenester og tilbud i kommunen. 
Personlige egenskaper
 • er faglig interessert og søker å holde høyt medisinskfaglig nivå
 • ønsker å bidra til økt kvalitet og ta aktiv del i den daglige driften av Slemmestad legesenter
 • er sosialt anlagt og ønsker å bidra til et godt arbeidsmiljø på senteret
 • trives i selvstendig arbeid, men som også verdsetter og ønsker godt samarbeid med kollegaer, både leger og hjelpepersonell
 
Politiattest kreves av den som får tilbud om hjemmelen
 
 
Vi tilbyr
Meningsfylt arbeid i et godt faglig og sosialt miljø.
Godt fungerende allmennmedisinsk miljø og samarbeid med kommunen.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Asker kommune
Kontaktperson
Navn: Kristin Glestad
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 66768464
E-post: kristin.glestad@asker.kommune.no
Arbeidssted
Slemmestad legekontor
Boligveien 10
3470 SLEMMESTAD
Søk på stillingen