Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Et stort og ambisiøst fagmiljø for invasiv kardiologi søker dyktig kollega.

Her vil du få mulighet til å være med å utvikle akutt kardiologi ved landets største akuttsykehus.

Hjertemedisinsk avdeling, seksjoner for invasiv kardiologi har lokasjoner både på Nordbyhagen (Lørenskog)  og Gardermoen  med til sammen ca 6000 koronar angiografiske prosedyrer per år. Ved Ahus Nordbyhagen er hovedvekten på akutt kardiologi med etablert døgndrift 24/7 hvor det planlegges for 6-delt vaktordning på sikt. Ved Ahus Gardermoen er virksomhet hovedsakelig elektiv, men med daglig kapasitet for hastepasienter (5.5 døgns drift).

Hjertemedisinsk avdeling,  Ahus, er en av landets største kardiologiske avdelinger og utreder og behandler de fleste hjertemedisinske problemstillinger.

I tillegg til seksjon for invasiv kardiologi består avdelingen av flere seksjoner ved Nordbyhagen med Hjerteovervåkning (11 senger), to sengeområder (henholdsvis 28 og 21 senger), stor poliklinikk med dagpost (10 senger) og veletablert hjertesviktpoliklinikk og hjerteskole; i tillegg enheter for PM/ICD -virksomhet, spesialisert ekkokardiografi og høyresidig hjertekateterisering. Avdelingen betjener en brystsmerteenhet organisert under Akuttmottaket.  Det er kort avstand mellom Hjerteovervåkning,  Medisinsk overvåkning og Intensiv avdelingen hvilket legger til rette for et godt samarbeid. Ved Gardermoen drifter hjertemedisinsk avdeling også en felles sengepost med kirurgisk divisjon samt utfører ablasjoner (ca 500 prosedyrer årlig).

Det er for tiden 34 overleger (hvorav 9 invasive kardiologer og 2 yngre kollegaer under opplæring) og 33 LIS tilknyttet vår avdeling.

Forskning er et satsningsområde; vi har tre professorer/UiO ansatte i avdelingen og har mottatt store forskningsbevilgninger siste året inklusive KG Jebsen senter for hjerte biomarkører og NorTrail nasjonalt senter for kliniske studier. Vi har store ambisjoner om en strukturert og god LIS-utdanning.

Nå har vi ledig en 100 % fast overlegestilling for erfaren spesialist i invasiv kardiologi. 

Invasiv radiolog med bred kunnskap og erfaring innen kardiologi er også velkommen til å søke. Vi søker en kollega som er faglig engasjert og ønsker å utvikle fagområdet slik at tjenestene holder høy kvalitet og er i tråd med sykehusets strategi og verdier.

Arbeidssted/lokasjon kan på sikt diskuteres ut fra erfaring, behov, bosted og preferanser, men stillingen er i utgangspunktet tiltenkt lokasjon Nordbyhagen.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Alle må søke elektronisk.

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk arbeid innen invasiv koronarutredning- og behandling
 • Nært samarbeid med andre kliniske fagområder og tilgrensede spesialiteter
 • Den som ansettes inngår i den til enhver tid gjeldende tjenesteplan for invasive kardiologer 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist med bred kunnskap og erfaring innen invasiv kardiologi
 • Beherske skandinavisk språk muntlig og skriftlig
 • Forskningserfaring vektlegges 

Personlige egenskaper

 • Effektive og gode kommunikasjonsevner
 • Gode samarbeidsevner og liker å arbeide i team
 • Strukturert
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Et spennende fagfelt med mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring
 • Gode velferdstilbud for ansatte, hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Muligheter for leie av bolig og barnehageplass
 • Kort reisevei fra Oslo
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Irene Grundvold
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 67966756
E-post: irene.grundvold@ahus.no
Navn: Oliver Meyerdierks
Tittel: Seksjonsleder invasiv kardiologi Nordbyhagen
Telefon: +47 95975609
E-post: Oliver.Meyerdierks@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
 Medisinsk divisjon, Hjertemedisinsk avdeling
Sykehusveien 10
1474 Nordbyhagen
Søk på stillingen