Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vi har ledige vikariater for lege med autorisasjon i 100% stilling ved Alderspsykiatrisk Avdeling, Behandlerseksjonen, døgnbehandling, med mulighet for forlengelse.

Alderspsykiatrisk avdeling ligger på Skytta (Hagan) i Nittedal, og består av to døgnposter med henholdsvis 9 og 14 sengeplasser, i tillegg til en egen Alderspsykiatrisk poliklinikk. Døgnpostene er ikke-diagnosedifferensierte, og begge er godkjente for behandling av pasienter i behov for tvunget psykisk helsevern. Stillingene vil være tilknyttet felles hjemme-vaktordning for flere døgnenheter i Divisjon for Psykisk Helsevern.

Den som tilsettes vil tre inn i rollen som pasientansvarlig lege. Dette innebærer å ta i mot nye pasienter, og i samråd med eller under veiledning av faglig ansvarlig (legespesialist/psykologspesialist) iverksette utredning og gjennomføre behandling, samt følge opp alle andre legeoppgaver i et pasientforløpet fra start til avsluttet opphold.  

Det alderspsykiatriske fagfeltet kjennetegnes av stor og god variasjon i pasientpopulasjonen, og høy grad av kompleksitet. Kombinasjonen av både somatikk og psykiatri innenfor en sykehusavdeling med mange fagfolk rundt seg, gjør at stillingen kan være særlig attraktiv for leger som venter på LIS1 tjeneste, trenger erfaring som A-LIS eller vurderer spesialisering i psykiatri. De sammensatte kliniske problemstillingene stiller særlige krav til bred tverrfaglig tilnærming. Internt jobber vi derfor i team som består av mange ulike yrkesgrupper, og eksternt har vi også tett samarbeid med pårørende, kommune helse- og sosialtjenester, samt en rekke andre enheter i spesialisthelsetjenesten. Avdelingen har tilknyttet geriater som har kontor på døgnposten 1 dag i uka for å bistå legene med krevende somatiske vurderinger. Behandlingsløpene på døgnseksjonen går normalt over flere uker. Dette gir gode muligheter til faglig fordypning og refleksjon, samt anledning til å gjennomføre helhetlige behandlingsforløp.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Alle søkere må søke elektronisk.

Arbeidsoppgaver

  • Utredning og behandling av et bredt spekter psykiske lidelser, i samråd med/under veiledning av spesialist.
  • Delta i felles vaktordning.

Kvalifikasjoner

  • Norsk autorisasjon som lege.
  • Beherske godt norsk muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

  • Personlig egnethet vektlegges.
  • Gode samarbeidsevner og interesse for tverrfaglig samarbeid.

Vi tilbyr

  • Et spennende og inspirerende tverrfaglig miljø med gode vekst og fagutviklingsmuligheter.
  • Helseforetaket har meget gode kultur og fritidstilbud.
  • 1 time til trening på arbeidsplassen i arbeidstiden i løpet av uka.

Utdanningsnivå

  • Høyskole / Universitet
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Toan Tri Vo
Tittel: Seksjonsleder, overlege
Telefon: 90513125
E-post: toan.tri.vo@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Divisjon psykisk helsevern, Alderspsykiatrisk avdeling, Behandlerseksjonen, døgnbehandling
Brennaveien 18
1481 Hagan
Søk på stillingen