Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ved Diakonhjemmet sykehus er det ledig stilling som postdoktor. For stillingen kreves medisinsk embetseksamen og graden PhD.

Stillingen er en 6-årig 50% stilling på postdoktornivå tilknyttet forskningsprosjektene ARCTIC, ARCTIC REWIND og ARCTIC-FORWARD. Prosjektet vil se på langtidskonsekvenser av behandling av revmatoid artritt, med et spesielt fokus på blant annet effekter av behandling med glukokortikoider. Stillingen er finansiert via tildeling av forskningsmidler til forskningssenteret REMEDY fra Norges Forskningsråd, knyttet til arbeidspakke 1.

Den som ansettes i stillingen vil bidra i fullførelsen av datainnsamlingen i ARCTIC-FORWARD, i utvikling av søknader om registerkoblinger, samt i analyse og publisering av data. Postdoktorkandidaten vil være en del av et stort og aktivt forskningsmiljø innen ARCTIC-studiene, Enhet for klinisk forskning og REMEDY.

Vi søker en postdok som:
 • Har vist evne til vitenskapelig arbeid på høyt faglig nivå innen fagfeltet
 • Har gode kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk
 • Erfaring med statistisk analyse
 • Trives med å både jobbe selvstendig og i team
 • Har klinisk erfaring innen revmatologi og behandling av pasientgruppen
Diakonhjemmet Sykehus ønsker mangfold, og vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke
uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold fra arbeidslivet.

Vi kan tilby:
 • Spennende og varierte oppgaver
 • Et hyggelig og dynamisk akademisk miljø
 • Mulighet for forskningsopphold hos samarbeidende forskningsgrupper i utlandet
 • Gode velferdsordninger
 • Lønn etter avtale 
 • Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke.
Om rekrutteringen:
Ved bedømmelsen vil hovedvekten bli lagt på søkerens potensial som forsker innen fagfeltet slik dette framgår av søknaden og basert på relevant erfaring. I tillegg tas det hensyn til yrkeserfaring og annen virksomhet av betydning for gjennomføring av prosjektet, spesielt klinisk erfaring innen fagfeltet.

For å søke vennligst benytt vårt elektroniske søknadsskjema.

Søknaden skal inneholde:
 • Søknad og CV
 • Publikasjonsliste
 • Kontaktinformasjon til to referanser
De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervju skal ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen, motivasjon og utviklingspotensialet for de ulike oppgavene som er tillagt stillingen. Inntrykk fra intervjuet vil i tillegg til den faglige vurderingen danne grunnlag for tilsetting i stillingen. 
 
Sykehuset ligger i nærheten av Majorstuen med alt av kollektiv- og servicetilbud.
På sykehuset er det kort vei til t-bane, barnehage, garderober, kantine og treningssenter.

Innholdet i cv må dokumenteres med vitnemål og attester i Webcruiter.
Kontaktinformasjon til to referanser medbringes til et eventuelt intervju. 

Vi tar godt vare på pasientene og hverandre.
Velkommen til å søke stilling – vi ser fram til å få deg på laget.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Diakonhjemmet Sykehus
Kontaktperson
Navn: Siri Lillegraven
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 934 67 767
Arbeidssted
Diakonveien 12
0370 OSLO
Søk på stillingen